Demonstratieprojecten

Ontdek alle demonstratieprojecten in de stad Gent, stad Antwerpen, stad Mechelen en stad La Louvière

Write your awesome label here.
Beste praktijken verzamelen door werkelijke praktijk

Welke soorten demonstratieprojecten?

Collectieve renovaties
Isolatie
Kwetsbare gezinnen
Energieproductie & investeringen
Appartementen

Collectieve renovatieprojecten
in Antwerpen & Mechelen

 • Collectieve renovatieRenovatie van appartementen: kleine en grote blokken
In Antwerpen & Gent

 • Collectieve renovatie
 • Appartementen

Collectieve renovatie met zonnepanelen
in Mechelen & Gent

 • Collectieve renovatie
 • Energieproductie & investeringen
 • Kwetsbare gezinnen
 • Isolatie

Ondiepe geothermische energie in een stadscontext
in Gent

 • Energieproductie & investeringen

Duurzame wijken
In Gent

 • Collectieve renovatieCollectieve renovatieprojecten
in Gent

 • Collectieve renovatie
 • Isolatie
 • Kwetsbare gezinnen

Budgetneutraal renoveren voor kwetsbare gezinnen
in Antwerpen & Mechelen

 • Kwetsbare gezinnen
 • Isolatie

Investeringen door derden voor energetische renovatie
In La Louvière

 • Energieproductie & investeringen

Investeringen voor kwetsbare groepen
in Antwerpen

 • Energieproductie & investeringen
 • Isolatie
 • Kwetsbare gezinnen

Verhoogde levenskwaliteit door isolatie & energiebesparing in Moeskroen

in Moeskroen

 • Energieproductie & investeringen
 • Isolatie

Complementaire projecten

Er zijn ook verschillende projecten en initiatieven die niet onder BE REEL! vallen, maar complementair zijn aan deze demonstratieprojecten.


Project FALCO

Het project Financing Ambitious Local Climate Objectives (FALCO) pakte het ontbreken van een alomvattende financieringsoplossing aan om de ambitieuze lokale klimaatactieplannen te realiseren, door een financieringsoplossing te ontwikkelen voor deze plannen voor meer dan 180 Vlaamse ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant. Het project liep af in 2021. Zowel Antwerpen als Gent waren partners. De financieringsoplossingen van FALCO kunnen worden gebruikt in de BE REEL! demonstratieprojecten als best practices.

 demonstration projects as best practices.


Project See2Do

Het doel van het project See2Do was om individuen en lokale overheden aan te moedigen om energie-efficiënte renovaties uit te voeren door de nadruk te leggen op het energieverlies van hun gebouw(en) en oplossingen te bieden om energie te besparen. De BE REEL! partner Mechelen was partner van See2Do. In See2Do zijn ze voor het eerst begonnen met het organiseren van huisbezoeken en hebben ze thermografische luchtfoto's van de stad gemaakt. Dit is belangrijk voor de BE REEL! demonstratieacties in Mechelen.


EFRO duurzame stadsontwikkeling in Gent

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financiert duurzame stadsontwikkelingsprojecten. In 2016 werd een call for proposals geopend en werden twee projecten in Gent goedgekeurd. De twee projecten zijn kerken en in 2020 waren beide projecten voltooid.

Woningen kopen en renoveren in achtergestelde buurten

Dit project van AG Vespa in Antwerpen wil achtergestelde buurten een boost geven door woningen hoogwaardig te renoveren en door te verkopen. Dit heeft een directe impact op de renovatiegraad in Antwerpen en draagt ​​bij aan de BE REEL!-doelstellingen door voorop te lopen. Helaas heeft dit project de laatste tijd te kampen gehad met een gebrek aan financiering, waardoor het aanzienlijk is vertraagd.


Triple A project

Het Triple A-project verenigt 7 lokale autoriteiten die pioniers zijn op het gebied van renovatiebeleid om een ​​echte marktversnelling te bereiken in de adoptie van koolstofarme technologieën door woningeigenaars in eengezinswoningen. Het wil het bewustzijn van koolstofarme technologieën vergroten en tegelijkertijd zorgen voor gemakkelijke toegang tot technologieën die passen bij de behoeften en middelen van individuen, wat resulteert in een grotere aanvaarding. Het project eindigde in 2021 en de uiteindelijke output is beschikbaar op de website: www.triple-a-interreg.eu. Twee BE REEL!-partners (Antwerpen en Mechelen) werden bij het project betrokken waardoor ze indirect meer en beter konden bijdragen aan de BE REEL! doelstellingen via de Triple A bevindingen. Zo kunnen burgers dankzij Triple A in Mechelen nu makkelijker de weg naar adviseurs vinden en werden in Antwerpen de Triple A-bevindingen geïntegreerd binnen de BE REEL! demonstratieacties als benchmarks.


H2020 project Planheat Antwerp

Het hoofddoel was het ontwikkelen en demonstreren van een geïntegreerde en gebruiksvriendelijke tool die lokale autoriteiten zou ondersteunen bij het selecteren, simuleren en vergelijken van alternatieve koolstofarme en economisch duurzame scenario's voor verwarming en koeling, inclusief de integratie van alternatieve leveringsoplossingen die de voorspelde vraag in evenwicht kunnen brengen. Het project is afgelopen. De tool werd gebruikt om de warmtestrategie van Antwerpen voor 2030 te definiëren, wat een impact had op hun BE REEL!-demonstratieacties. Het kan ook op individueel niveau worden ingezet bij renovatieadviezen aan burgers.


Project Saneringscontract

Met dit project wil Stad Antwerpen de kwaliteit van woningen verbeteren in kwetsbare wijken die willen investeren in hun vastgoed. Ze krijgen gratis technisch en administratief advies en coaching. Antwerpen financiert 50% van de renovatiekost wanneer de eigenaar bereid is de woning gedurende ten minste negen jaar tegen bepaalde voorwaarden te verhuren aan een sociale verhuurmaatschappij. Dit project is afgelopen. Het heeft een aantal van de doelstellingen van BE REEL! in Stad Antwerpen aanzienlijk geholpen omdat het een grote financiële stimulans was. Toen het eindigde, werd het echter een stuk moeilijker voor Stad Antwerpen om zijn doelstellingen te bereiken om energiearmoede te verminderen en het renovatiepercentage voor kwetsbare groepen te verhogen. Daarom besliste Stad Antwerpen om een ​​nieuwe subsidie ​​in het leven te roepen specifiek voor meergezinswoningen met een focus op energiezuinige renovaties en kwaliteit van het gebouw.