Over ons

BE REEL! is een LIFE geïntegreerd project dat startte in januari 2018 en loopt tot december 2024. BE REEL!'s doelstelling is om te verzekeren dat België op schema blijft om de renovatiedoelstellingen 2050 te behalen. Samen met al onze BE REEL!-partners, streven we naar een energie-efficiënt residentieel woningenbestand. 

Doel

Het Belgische energieverbruik ligt 70% boven het Europese gemiddelde. Er is veel potentieel en verbetering is niet alleen mogelijk, het is van levensbelang.


BE REEL! en zijn partners ondersteunen de verschillende ambitieuze Europese, nationale en regionale plannen. We streven ernaar om de renovatiegraad in België en de EU te verhogen door het ontwikkelen, testen, evalueren, verfijnen en demonstreren van de meest geschikte structurele maatregelen.

Doelgroepen

Burgers moeten overtuigd worden om hun huizen te renoveren. Daarom is het zo belangrijk om burgerinitiatieven te starten. De overheid moet immers samenwerken met partners uit alle doelgroepen om zowel de doelen, zoals beschreven in de regionale renovatiestrategieën als de bredere klimaatdoelen te bereiken. Overheden, burgers, ngo’s, aannemers, renovatieprofessionals, federaties, enz. Alleen als al deze stakeholders samenwerken, wordt de energietransitie een eclatant succes!

EU-ondersteuning

BE REEL! is een LIFE geïntegreerd project (IP). Er zijn IP's in het leven geroepen om milieu- en klimaatwetgeving en ook doelstellingen op grotere schaal uit te voeren en de impact van het LIFE-programma in de EU te vergroten. IP's fungeren als katalysator voor EU-wetgeving en de uitvoering van plannen, programma's en strategieën die op regionale, multiregionale of nationale schaal zijn ontwikkeld. Centraal in het IP staan ​​de betrokkenheid van stakeholders, de effecten op lange termijn en de afstemming met complementaire acties en projecten die bijdragen aan de realisatie van hetzelfde strategische plan.

Het BE REEL!-team

Eddy Deruwe
Coordinator BE REEL!
02 553 15 98
eddy.deruwe@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20/17
1000 Brussel
Judith Spillemaeckers
Projectmedewerker- woningpas
02 553 15 97
judith.spillemaeckers@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20/17
1000 Brussel
Levi Smismans
Projectmedewerker Business Models
0485 85 58 01
levi.smismans@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20/17
1000 Brussel
Matteus Arinaga
Projectmedewerker leernetwerken
02 553 30 14
matteus.arinaga@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20/17
1000 Brussel
Matthias Verstappen
Projectmedewerker communicatie
matthias.verstappen@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20/17
1000 Brussel

De BE REEL! partners

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

Als overheidsinstantie houdt VEKA zich bezig met vele onderwerpen, waaronder energie-efficiëntie in gebouwen. VEKA is ook de leidende projectpartner.

Roel Vermeiren
02 553 46 25
roel.vermeiren@vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20/17
1000 Brussel
Service Publique de Wallonie - Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie (SPW - TPLE)

TLPE is de Waalse overheidsafdeling die werkt aan energie-efficiëntie in residentiële gebouwen.


Céline Rénard
081 48 64 26 
Celine.renard@spw.wallonie.be
Rue des Brigades d'Irlande, 1
5100 Namur (Jambes)
Kenniscentrum voor Vlaamse Steden

Voor BE REEL! zal het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KVS) een rol spelen. KVS telt 11 Vlaamse steden en doet precies wat de naam doet vermoeden: kennis verspreiden over, naar en voor steden. KVS maakt deel uit van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De VVSG is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten. De VVSG organiseert drie opdrachten: Zij ondersteunt en verleent haar diensten (voorlichting, advies, vorming en andere diensten) aan de leden, behartigt de belangen van de lokale besturen en zij zetten hun netwerk in waar nodig.

Linda Boudry
0478 23 44 91
linda.boudry@kcvs.be
Paviljoenstraat 9
1030 Brussels

Stad Gent

Gent is de hoofdstad van de Vlaamse provincie Oost-Vlaanderen. Het heeft een oppervlakte van 156,18 km² en heeft meer dan 259.000 inwoners. Gent zet als stad in op een klimaatneutraal beleid.

Het helpt BE REEL! door verschillende demonstratieprojecten en pilootprojecten op zijn grondgebied te organiseren. Gent onderstreept hiermee zijn wil en toewijding om maatregelen te nemen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen en zo de energie- en klimaatdoelstellingen helpen halen.

Louis De Geest 
0485 45 09 58
louis.degeest@stad.gent
Botermarkt 1
9000 Gent
Stad Antwerpen

De stad Antwerpen is één van de vijf stadspartners van BE REEL! De renovatie-uitdagingen zijn voornamelijk appartementsgebouwen en kwetsbare gezinnen.

De stad Antwerpen zet in op een klimaatneutraal beleid. Voor BE REEL! neemt het de leidende rol op zich in enkele complementaire acties en demonstratieprojecten.

Britt Berghs
0494 916739
Britt.Berghs@stad.Antwerpen.be
Turnhoutsebaan 139
2140 Borgerhout
Stad Mechelen

Mechelen is een middelgrote stad in de provincie Antwerpen, centraal gelegen tussen de steden Antwerpen en Brussel. Mechelen heeft ruim 86.188 inwoners en heeft een oppervlakte van 65,19 km²

Voor BE REEL! coördineert de stad Mechelen een aantal zeer uiteenlopende demonstratieprojecten. Zij investeert al jaren in een centraal aanspreekpunt voor burgers met vragen over duurzaam bouwen en verbouwen. Ook hun ervaring met groepsaankopen komt BE BEEL! goed van pas. De stad Mechelen gelooft sterk in een faciliterende rol bij collectieve renovatie- en andere demonstratieprojecten om burgers actief te stimuleren hun woning energiezuinig te maken.

Ranja Vanasbroeck
0473 86 86 28
ranja.vanasbroeck@mechelen.be
Grote Markt 21
2800 Mechelen
Stad La Louvière

La Louvière is een stad in de Waalse provincie Henegouwen gelegen tussen Bergen en Charleroi. De gemeente telt ruim 80.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 64,24 km². Voor BE REEL! organiseert de stad één demonstratieproject. Het zal ook het energieactieplan (5PAED) uitvoeren en kunnen financieren.

Anne Mathot
064/27.79.41
amathot@lalouviere.be
Place Communale 1
7100 La Louvière
Buildwise

Buildwise bestaat al sinds 1959 en werd opgericht door en voor de sector. Zijn hoofdtaken zijn ontwikkelingen in de bouwsector onderzoeken, informeren en innoveren.

Voor BE REEL! zal hun expertise in energie-efficiëntie handig van pas komen. De publicaties en opleidingen van Buildwise gelden namelijk als referentie voor de sector.

Johan Van Dessel
Lombardstraat 42
1000 Brussel