demonstratieprojecten

Bestuderen en testen van verschillende oplossingen om de energierenovatie van gebouwen in La Louvière . te financieren

Study and test different solutions to finance the energy renovation of buildings in La Louvière


Deze actie bestaat uit het testen van verschillende financieringsoplossingen om de energieprestaties van woningen in La Louvière te verbeteren. Het doel van deze actie is om gedurende vier jaar minimaal 200 renovaties per jaar uit te voeren (800 in totaal).

Haalbaarheidsstudie

Om de haalbaarheid van de bestaande financieringsmogelijkheden voor La Louvière na te gaan, werd een haalbaarheidsstudie gedaan. Dit onderzoek identificeerde twee grote problemen die de betrokkenheid van externe investeerders belemmerden: het rebound-effect en het benodigde budget om in 4 jaar 800 woningen te renoveren.

Betrokkenheid van derden

Om de 800 renovaties in vier jaar tijd te realiseren, zal La Louvière samenwerken met belangrijke derde partijen om de renovaties uit te voeren. Verschillende samenwerkingsverbanden zullen al bestaan, terwijl andere van nul moeten worden gestart. Samen met deze partners zal La Louvière de financieringsoplossingen testen en haar doelstellingen van 800 renovaties halen.

Verzamelen van beste financiële praktijken

Het doel is om de verschillende financieringsmogelijkheden in La Louvière te identificeren. De oplossingen kunnen al bestaan ​​of naar behoefte van de stad worden gecreëerd. Samen met de partners kan La Louvière in kaart brengen waar de obstakels, vooral de financiële, zitten en oplossingen voorstellen.

Voor verdere informatie: