demonstratieprojecten

Investeringen in energie voor kwetsbare groepen in Antwerpen

Kwetsbare groepen hebben moeite om investeringen in hun woning te doen vanwege financiële problemen, andere prioriteiten of een gebrek aan milieubewustzijn. In Vlaanderen bestaande financiële maatregelen/subsidies ter ondersteuning van investeringen in energie-efficiëntiemaatregelen voorzien in extra steun voor kwetsbare groepen. Een maatregel is om kwetsbare burgers gratis energiescans van hun woning te bezorgen. Binnen BE REEL! breidt de stad Antwerpen de bestaande energiescans voor kwetsbare groepen uit. Jaarlijks krijgen zo'n 2000 kwetsbare huishoudens gratis energiescans. Het doel is om jaarlijks 5% (100) huishoudens te laten investeren in de BE REEL! project, resulterend in een totaal van 500-700 na 7 jaar. Dit zal leiden tot een betere benutting van investeringen in energie-efficiëntie.

2 gratis energiescans

Per huishouden kunnen twee gratis energiescans worden uitgevoerd. De eerste energiescan zal zich richten op kleinere maatregelen. De tweede scan leidt tot een advies op maat voor de burger om tot grotere energiebesparende maatregelen te komen, zoals dak- of muurisolatie, hoogrendementsramen en energiezuinige verwarmingssystemen.

Split incentive tussen huurder en verhuurder

De kosten van de renovatie komen voor rekening van de verhuurder, terwijl de baten naar de huurders gaan. Dit verdeelt de prikkel die renovatiewerken kan stimuleren. Aangezien de meest kwetsbare mensen huurders zijn, is de split-incentive een bijzonder relevante uitdaging voor deze actie.

Voor verdere informatie: