demonstratieprojecten

Collectieve renovatie

Het doel van deze actie is om een nieuwe innovatieve benadering van collectieve renovatie te ontwikkelen. Denk hierbij aan het plaatsen van dak-, gevel- en vloerisolatie en het plaatsen van superisolerende beglazing. De Vlaamse steden Antwerpen en Mechelen organiseren verschillende demonstratieprojecten rond collectieve renovatie. Antwerpen gaat 500 woningen renoveren tot energiezuinige gebouwen (E60) en 250 woningen tot bijna-energieneutrale gebouwen (BEN) (E30). Mechelen gaat 75 woningen renoveren naar 30kWh/m2 en 50 woningen naar 50kWh/m2. Het collectieve aspect van deze renovaties kan fysiek zijn zoals een buurt of virtueel zoals een groepsaankoop of installatie van één type energiebesparende maatregel.

Antwerpen

Collectieve renovatie van 500 woningen naar energiezuinige woningen

In het kader van deze actie zal Antwerpen 500 woningen renoveren. De focus zal liggen op drie doelgroepen: eengezinswoningen waar de bewoner eigenaar is, woningen bewoond door huurders en maatschappelijk kwetsbare groepen. wooneenheden in appartementen zijn uitgesloten. Dit gebeurt in verschillende stappen: informatieverzameling over de stand van zaken, betrokkenheid van stakeholdergroepen, co-creatie van renovatiestrategie, selectie van 3 pilotprojecten, implementatie van pilots, opschaling van implementatie tot 500 renovaties en publicatie van richtlijnen .

Collectieve renovatie van 250 woningen naar BEN-woningen

Voor deze actie zal Antwerpen 250 woningen renoveren. Woningen in grote appartementen zijn uitgesloten. Dit zal in verschillende stappen gebeuren: het verzamelen van informatie over de stand van de techniek, het betrekken van stakeholdergroepen, het co-creëren van de renovatiestrategie, het monitoren van de netto energiebehoefte vóór retrofit, het implementeren van een pilotcase om de proof-of-concept te controleren, het opschalen van implementatie om 250 BEN-renovaties te realiseren, monitoring van de netto energiebehoefte na renovatie en publicatie van richtlijnen.

Mechelen

Renovatie van 75 woningen naar 30kWh/m2

In deze actie gaat Mechelen aan de slag om hele wijken in één keer te renoveren. De 75 renovaties worden gerealiseerd door verschillende stappen te volgen: state-of-the-art rapport over collectieve renovatie, preselectie van mogelijke wijken, selectie van buurt(en), ontwikkelen juridische en financiële architectuur voor collectieve renovatie, informeren en motiveren van bewoners, technische analyse (energiescan, advies), voorstel van collectief bod, ondertekening van 75 individuele overeenkomsten, renovatiewerken en evaluatie. Deze stappen worden twee keer doorlopen. De eerste keer voor één piloot van 25 woningen en de tweede keer voor 50 woningen.

Renovatie van 55 woningen naar 50kWh/m2

In deze actie gaat Mechelen aan de slag om hele wijken in één keer te renoveren. De 50 renovaties zullen worden gerealiseerd door verschillende stappen te volgen: voorselectie van mogelijke wijken, selectie van buurt(en), informeren en motiveren van bewoners, technische analyse (energiescan, advies), voorstel van collectief aanbod, ondertekening van 50 individuele overeenkomsten, renovatiewerken en evaluatie. Deze stappen worden twee keer doorlopen. De eerste keer voor één piloot van 20 woningen en de tweede keer voor 30 woningen.

Voor verdere informatie: