Projectmanagement & monitoring

Write your awesome label here.

Om ervoor te zorgen dat BE REEL! zijn doelen bereikt en de gewenste impact heeft, moet het project te allen tijde worden beheerd en gecontroleerd. Dit projectmanagement gebeurt via verschillende kanalen (BE REEL! projectmanagementteam, algemene stuurgroep, communicatiestuurgroep) en elke groep richt zich op verschillende taken. Het project wordt ook opgevolgd op vlak van zijn bijdragen aan de verschillende regionale renovatiestrategieën, klimaat- en energieproblemen en de bredere sociaal-economische situatie.

Projectmanagement

BE REEL! wordt beheerd door het BE REEL! projectmanagementteam. Het richt zich op al het praktische van het project en bestaat uit 2 leden: een fulltime coördinator en een parttime medewerker voor algemene ondersteuning. De stuurgroep bestaat uit alle vertegenwoordigers op hoog niveau van de partners en dient als platform om projectbrede kwesties te bespreken en doelstellingen te verspreiden. De stuurgroep communicatie vervult dezelfde functie, maar richt zich op alle aspecten van communicatie en bestaat dus uit de communicatiespecialisten van elke partner. Om de capaciteit van alle BE REEL!-partners te vergroten worden er periodiek exclusief voor hen workshops, meetings en trainingen georganiseerd (max. 3 per jaar). Het project moet ook rapporteren over specifieke LIFE-indicatoren om de bijdragen aan het meerjarige LIFE-werkprogramma te meten. Nadat het BE REEL!-project afloopt, moet er continuïteit zijn om ervoor te zorgen dat de bevindingen kunnen worden gerepliceerd en de renovatieversnelling wordt bereikt. Hiervoor komt er een BE REEL! After Life Plan voor de vijf jaar direct na afloop van het project.

Monitoring

De impact van het project wordt gemonitord en geëvalueerd op verschillende niveaus: bijdragen aan de renovatiestrategieën, impact op klimaatdoelstellingen, de piloot-, demonstratie- en capaciteitsopbouwacties van het project, en de bredere sociaaleconomische impact. Voor elk aspect van het project zullen verschillende indicatoren worden gedefinieerd en geselecteerd om de impact en voortgang van het project te kwantificeren.

Regionale coördinatie, monitoring en evaluatie van tools in Waalse gemeenten

Regionale coördinatie, monitoring, en evaluatie van de tools in Waalse gemeenten

Naast het ontwikkelen en implementeren van de verschillende tools voor het Waals Gewest, coördineert, volgt en evalueert BE REEL! ook de Quickscan, roadmap en bouwpaspoort in Wallonië. BE REEL! beheert de selectie van gemeenten, promotie van de tools en monitoring van de geselecteerde gemeenten.

Voor meer informatie

Complementaire projecten

Er zijn ook verschillende projecten en initiatieven die niet onder BE REEL! vallen, maar een aanvulling vormen op deze beheers- en monitoringacties.

Definiëren van monitoring- en evaluatiemethodologie voor Vlaamse en Waalse langetermijnrenovatiestrategie

Definiëren van monitoring- en evaluatiemethodologie voor Vlaamse en Waalse langetermijnrenovatiestrategie

Beide regionale strategieën zullen de renovatiegraad versnellen. Deze resultaten moeten in de loop van de tijd worden gecontroleerd en geëvalueerd. In het BE REEL!-project zal een vergelijkbare monitoring- en evaluatiemethode worden gebruikt om de impact ervan in kaart te brengen.