demonstratieprojecten

Demonstratieprojecten voor collectieve hernieuwbare energie

De Vlaamse steden Gent en Mechelen organiseren verschillende demonstratieprojecten rond collectieve hernieuwbare energie. In Gent liep tot januari 2020 het project Buurzame Stroom over collectieve zonnepanelen in verschillende wijken. In Mechelen loopt in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen een project rond collectieve hernieuwbare energie voor kwetsbare gezinnen.

Gent

Buurzame Stroom

Buurzame Stroom was een bottom-up project, gedreven door een sterk partnerschap tussen 2 burgercoöperaties Partago en EnerGent, de Vlaamse netbeheerder Fluvius, de stad Gent en haar OSS De Energiecentrale, energieleverancier Ecopower, een ngo Samenlevingsopbouw Gent en de Universiteit van Gent. Een van de doelen was om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen. Meer dan 2500 panelen werden geplaatst op scholen, particuliere woningen, appartementen, huurwoningen en kantoorgebouwen. Een ander doel was om specifiek te focussen op kwetsbare mensen (taalbarrière, beperkte middelen). Voor hen werden ongeveer 100 panelen geïnstalleerd. Het uiteindelijke doel was om oplossingen te vinden om overbelasting van het net te voorkomen. Enkele oplossingen waren digitale meters, elektrisch delen van ritten, batterijen in huis/bedrijf, delen van zonne-energie, energiegemeenschappen, warmtepompen, enz. Bekijk hier het eindrapport in het Nederlands.

Mechelen

Collectief hernieuwbare energie voor kwetsbare gezinnen

Collectieve zonnepanelen zijn nog niet populair op de sociale woningmarkt in Mechelen. De sociale huisvestingsmaatschappijen spelen een cruciale rol in dit project. Het doel is om zonnepanelen te plaatsen in 400 woningen (1GwH) van een sociale woningbouwmaatschappij. Deze collectieve zonnepanelen zullen worden geïnstalleerd door de volgende stappen te volgen: informatie verzamelen over de stand van de techniek, preselectie van sociale huisvestingsmaatschappij, preselectie van wijken, technische analyse van buurten, ontwikkelen van juridische en financiële architectuur voor collectieve zonnepanelen, informeren en motiveren van inwoners, openbare aanbestedingen om panelen te installeren, installeren, monitoren en evalueren.

Voor verdere informatie: