Capaciteitsopbouw

In deze acties, breidt BE REEL! de capaciteit uit van alle betrokkenen bij het renovatieproces. De acties zijn gericht op:

  • Leerplatform, LearnWorlds, als gecertificeerde databank
  • Trainingen voor aannemers
  • Trainingen voor renovatieadviseurs
  • Verzamelen van informatie over de implementatie van tools.

Write your awesome label here.

Complementaire projecten

Er zijn ook verschillende projecten en initiatieven die niet onder BE REEL! vallen, maar een aanvulling zijn op deze capaciteitsopbouwprojecten.

Wijkrenovatie infocentra in Antwerpen

In een stadswijk kunnen bewoners in deze informatiecentra vrijuit terecht met alle vragen over wonen en leven in Antwerpen. Advies over kopen, verbouwen, bouwen, subsidies en woonkwaliteit voor huurders wordt gratis aangeboden. Dit draagt ​​direct bij aan de BE REEL! projectdoelen.

Energiediensten en duurzame renovatie in het Ecohuis in Antwerpen

Het Ecohuis geeft informatie, advies en coaching over duurzaam bouwen, slim energie- en watergebruik, vergroening van de leefomgeving en gezond leven in de stad. Het doel is het inspireren en verlagen van drempels voor ecologisch bouwen en verbouwen door middel van energieadviesdiensten en financiële ondersteuning. Het Ecohuis is een one-stop-shop en draagt ​​direct bij aan de doelstellingen van BE REEL! te Antwerpen.