demonstratieprojecten

Collectieve renovatieprojecten in Gent

Stad Gent heeft een sterk uitgebreid aanbod van gratis renovatieadvies en renovatiebegeleiding. De Energiecentrale is de one-stop-shop waar alle Gentenaars terecht kunnen met vragen over energiezuinig renoveren. Naast deze individuele aanpak wil Stad Gent met deze actie een aanpak ontwikkelen voor collectieve renovatie. Dit houdt in dat er een wervingscampagne wordt opgezet op wijkniveau en dat er een groepsaankoop (isolatie, ramen, pv, zonneboilers) wordt georganiseerd die zowel een goede prijs als kwaliteit garandeert aan de deelnemende bewoners. Met de steun van BE REEL! kan Gent deze aanpak uitbreiden naar 8 buurten (1 per 6 maanden). In totaal zullen via dit project tussen de 480 en 640 woningen in Gent een energie-efficiënte renovatie hebben ondergaan, waardoor de energie voor verwarming per woning met 50% wordt verminderd.

Projectfase voor burgers

Het project kent de volgende fasen voor burgers: huis-aan-huisbezoeken om hen te overtuigen mee te doen, gratis renovatieadvies, offerte die deelnemende burgers kunnen ondertekenen, en groepsaankoop van één of meerdere maatregelen (isolatie van dak, zoldervloer, wanden of glas). ).

CommunicatieplanGent zal een communicatieplan uitwerken om de burgers van de 8 wijken aan te spreken, inclusief de betrokkenheid van sociale actoren die actief zijn in de wijk.

Selectie van aannemers

Gent zal ook de aannemer selecteren om de energie-efficiënte maatregelen te installeren op basis van duidelijke criteria (duurzaamheid, kwaliteit, prijsstelling).


Roadmap & rapportEr zal een roadmap worden ontwikkeld om coöperaties te informeren over de uitvoering van soortgelijke collectieve renovatieprojecten. Alle resultaten en conclusies van dit project worden tevens gecentraliseerd in een eindrapportage.

Voor verdere informatie: