demonstratieprojecten

Duurzame buurten in Gent

In januari 2015 lanceerde de stad Gent een subsidie ​​voor duurzame wijken. Het doel was om op buurtniveau bottom-up klimaatinitiatieven te stimuleren. Begeleiding en financiële ondersteuning van burgerinitiatieven zijn essentieel om de kwaliteit en het slagingspercentage te verhogen. Gent heeft de voorbije jaren vastgesteld dat bottom-up klimaatprojecten vaak een grote impact kunnen hebben door hun kracht en lokale inbedding. BE REEL! zal bijdragen aan de verbreding van deze subsidie ​​en de geboden ondersteuning. Het doel is om in de periode 2018-2024 jaarlijks minimaal 10 projecten te realiseren.

Faciliteren van projecten

Gent faciliteert de ontwikkeling van burgerinitiatieven door te zoeken naar mensen met ideeën, mensen te verbinden om elkaar te versterken, acties te organiseren om burgers te inspireren en te stimuleren een eigen project te starten, financiële impulsen te geven, te communiceren en bevindingen en ervaringen te verspreiden.

Jaarlijks evenementGent organiseert elk jaar een inspirerend evenement over de bottom-up projecten om resultaten te verspreiden en andere burgers te stimuleren om hun eigen projecten op te starten.

Voor verdere informatie: