Nieuwe beleidsinstrumenten

BE REEL! is bezig verschillende innovatieve tools te ontwikkelen om de renovatiegolf in België te ondersteunen.

Write your awesome label here.

Woningpas

De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over de woning van een burger samenbrengt in één handig overzicht. Het is een belangrijk instrument binnen de Vlaamse renovatiestrategie.

Write your awesome label here.

Roadmap

Deze roadmap genaamd l'Audit Logement is een tool die bedoeld is om woningeigenaars eenvoudig een idee te geven van het huidige energiebesparingspotentieel van hun woning en om met een mogelijke roadmap te tonen hoe ze deze besparingen kunnen realiseren door te renoveren vóór 2050. Het verving de PAE 2 energie controle in 2019, is makkelijker uit te voeren en is financieel aantrekkelijker voor de burger. De roadmaptool is ontwikkeld door TLPE, een van de partners van BE REEL!.


Write your awesome label here.

Renovatieadviestoolbox

De beschikbaarheid van neutraal, kwalitatief en coherent eerstelijnsadvies is noodzakelijk om burgers aan te moedigen hun woning in Vlaanderen te renoveren. Om de renovatieadviseurs te ondersteunen bij het opstellen van het renovatieadvies zijn er richtlijnen renovatieadvies en is er een bijbehorende renovatieadviestoolbox ontwikkeld.

Write your awesome label here.

Gebouwenpaspoort

De Waalse gebouwenpaspoort (passeport bâtiment) is de identiteitskaart van een wooneenheid in het Waals Gewest: een dynamisch digitaal dossier waarin u uw vastgoedgegevens kunt opzoeken en bijhouden. Dit paspoort wordt interactief en schaalbaar en bevat informatie over de administratieve en technische details van de woning. Het zal een gebouw gedurende de hele levensduur vergezellen en wordt overgedragen van de ene eigenaar naar de volgende wanneer een gebouw van eigenaar verandert.

Write your awesome label here.

QuickScan

De Quickscan is een gebruiksvriendelijke tool waarmee Waalse woningeigenaars snel de potentiële energiebesparing en woonkwaliteit van hun woning kunnen inschatten zonder tussenkomst van een professional. De Quickscantool is ontwikkeld door TLPE, een van de partners van BE REEL!.

Write your awesome label here.

Demonstratie van Quickscan, roadmap, en de passeport bâtiment

Deze actie bestaat uit het lanceren van een pilootoproep en het indienen van voorstellen door gemeenten die het burgemeestersconvenant hebben ondertekend en in het bezit zijn van een SEAP (Actieplan Duurzame Energie) of een SECAP (Actieplan Duurzame Energie en Klimaat). Het doel is dat 10 Waalse gemeenten de Quickscan, roadmap en passeport bâtiment gebruiken en valideren.

Complementaire projecten

Er zijn ook verschillende projecten en initiatieven die niet onder BE REEL! vallen, maar complementair zijn aan bovenstaande nieuwe beleidsinstrumenten.

Definiëren van monitoring- en evaluatiemethodologie voor de Vlaamse en Waalse langetermijnrenovatiestrategie

Definiëren van monitoring- en evaluatiemethodologie voor de Vlaamse en Waalse langetermijnrenovatiestrategie

Beide regionale strategieën zullen de renovatiegraad versnellen. Deze resultaten moeten in de loop van de tijd worden gecontroleerd en geëvalueerd. In het BE REEL! project zal een vergelijkbare monitoring- en evaluatiemethode worden gebruikt om de impact ervan in kaart te brengen.

Betrokkenheid stakeholders in Wallonië

Om feedback te verzamelen tijdens de ontwikkeling van de Waalse langetermijnrenovatiestrategie, heeft Wallonië via verschillende werkgroepen stakeholders betrokken. Voortdurende stakeholderbetrokkenheid in Wallonië is essentieel voor BE REEL! want de stakeholders zullen de Waalse tools (Quickscan, roadmap, passeport bâtiment) testen en rechtstreeks bijdragen tot de Waalse renovatiestrategie op lange termijn. Een hoge mate van betrokkenheid zal het eigenaarschap vergroten en de kansen op een effectieve uitvoering van de Waalse renovatiestrategie vergroten. Deze strategie werd ingediend in 2020 en omvat de tools die door BE REEL! zijn ontwikkeld.

Hervorming van steunmechanismen, subsidies en leningen in Vlaanderen

In de tweede helft van 2022 lanceert Vlaanderen het initiatief Mijn Verbouwpremie. Dit verenigt een aantal bestaande premies in één gecentraliseerd premiesysteem om ervoor te zorgen dat burgers gemakkelijk toegang hebben tot financiering. Naast premies blijft Vlaanderen ook een systeem van leningen aan lage rente mogelijk maken. Vlamingen kunnen profiteren van deze verschillende financieringsmogelijkheden en rechtstreeks bijdragen aan de BE REEL! projectdoelen.

Grootschalige implementatie van nieuw ontwikkelde tools in Wallonië

De tools waar het om gaat zijn de Quickscan, roadmap en passeport bâtiment. Het doel is om het gebruik ervan te veralgemenen. Deze actie is nog niet volledig gestart omdat het passeport bâtiment nog niet is ontwikkeld en de Quickscan en roadmap zich nog in de eindfase van ontwikkeling bevinden.

Grootschalige implementatie van nieuw ontwikkelde tools in Vlaanderen

De tools in kwestie zijn de woningpas en de renovatieadviestool (RAT). Het doel is om het gebruik ervan te veralgemenen. De RAT is niet ontwikkeld vanwege politieke beslissingen, maar er is een vervangende toolbox gemaakt die zal worden geïntegreerd in een online BE REEL!-opleiding voor renovatieadviseurs in Vlaanderen. De woningpas blijft haar functionaliteiten verbeteren en uitbreiden. Het bevat input van veel verschillende beleidsterreinen naast energie. De woningpas is alom geprezen en heeft zelfs meerdere prijzen gewonnen. Het is ook geïntegreerd in het opleidingsprogramma.