nieuwe beleidsinstrumenten

Pilootproject voor nieuw ontwikkelde tools 'quickscan', 'feuille de route' en 'passeport bâtiment' in steden

De gemeenten die de Burgemeestersconvenant hebben ondertekend en een SEAP (Sustainable Energy Action Plan) of SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) hebben, kregen een uitnodiging om voorstellen in te dienen voor pilootprojecten. Het doel van deze actie is dat 10 gemeenten de tools Quickscan, Feuille de Route en Gebouwenpas gebruiken en valideren. Die tools zijn bedoeld als aanvulling om werken die de energieprestatie verbeteren, te vervolledigen en te controleren. Lokale overheden worden bij het hele proces: van promotie en toezicht op de werken tot verspreiding van de resultaten.

Organiseren van informatiesessies

Deze sessies zullen burgers informeren over de betreffende tools, hun doelstellingen, waarom het interessant is voor hen om deel te nemen enz… De burgers kunnen nadat ze de tools hebben gebruikt, de resultaten van de actie presenteren aan anderen.

1000 QuickscansDe steekproef voor deze Quickscan bedraagt idealiter 1000 mensen met diverse achtergrond. Zowel sociale als privéwoningen moeten getest worden, alle woontypologieën moeten aangehaald worden en het moet sociaal divers zijn. Ook zitten er bij voorkeur niet te veel nieuwe gebouwen bij.

300 roadmaps – 100 renovaties

In deze actie streeft men naar 300 roadmaps waarvan 100 naar een eigenlijke renovatie leiden.

GebouwenpasDe resultaten van de Quickscan en roadmap worden gedocumenteerd in de Gebouwenpas. Elke gemeente moet via een enquête inzicht verwerven over hoe relevant de Gebouwenpas is voor de renoverende burger.

Voor verdere informatie: