Nieuwe beleidsinstrumenten

Ontwikkeling en implementatie van de “Quickscan tool”

"Quickscan" is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, efficiënte gratis tool om de besparingen door de verschillende renovatiewerken te evalueren. De tool is ontwikkeld door het Waals Gewest (TLPE), een van de BE REEL!-partners.

Co-creatieve ontwikkeling 

De Quickscan is ontwikkeld in co-creatie met verschillende stakeholders zoals burgers en toegewezen IT-partner. De inhoud, het ontwerp en gebruiksvriendelijkheid van de interface werden besproken in workshops en focusgroepen.


Focus op gezinnen met een laag inkomen

De Quickscan is ontwikkeld voor elke Waalse woningeigenaar, maar er werd extra aandacht besteed aan gezinnen met een laag inkomen. Zij moeten makkelijk de tool kunnen gebruiken. Ze hebben tenslotte de hoogste behoefte aan een eenvoudig doch effectieve visuele tool.

Implementatie en opvolging

Het Waals gewest heeft de Quickscanctool geïmplementeerd en test momenteel de impact ervan in verschillende Waalse gemeenten. De feedback zal worden verzameld en gebruikt om de tool verder te ontwikkelen in de nabije toekomst.

CommunicatieDe Quickscantool is zinvol voor verschillende stakeholders. Het kan de zichtbaarheid van energie-efficiëntie verhogen. Het Waals Gewest heeft een brede communicatiecampagne gelanceerd, genaamd “Walloreno”, met de Quickscan als voorname focus.

Voor verdere informatie: