Nieuwe beleidsinstrumenten

Gebruikerstesten van de woningpas

De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt in een handig overzicht. Daarnaast is het een belangrijke toepassing binnen de renovatiestrategie. Sinds de lancering eind 2018 wordt continu verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe functies om de burger te informeren over mogelijke renovatieacties om de energieprestatie en de kwaliteit van de woning te verbeteren.

Verzamelen van feedback via gebruikerstesten en enquêtes

Om de woningpas te verbeteren werden gebruikerstesten georganiseerd. Daarnaast werd een feedbackknop in de woningpas toegevoegd om ervaringen van gebruikers te bevragen.  Hierbij wordt ook nagegaan in hoeverre de woningpas een leidraad is bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen tijdens het renovatieproces. Naar de vragenlijst >>>

Er werd ook een burgerbevraging gedaan begin 2021 via een enquête. We kregen antwoorden op sleutelvragen over hoe burgers de woningpas tijdens renovatie gebruik, de toegankelijkheid van informatie, de effectiviteit van ondersteuning waarin de tool voorziet enz … De eerste resultaten waren beschikbaar in juni 2021.

Verzamelen van feedback via energiehuizen en andere BE REEL!-partners

Vlaanderen telt 18 Energiehuizen waar je als burger terecht kan voor informatie, advies en begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende renovatiewerken. Regelmatig wordt met deze Energiehuizen onderzocht in welke mate de woningpas nog beter kan bijdragen bij het geven van eerstelijnsadvies.  Hun raadgevingen zijn cruciaal. Daar waar de burger vastloopt – en zonder hulp het renovatieproces zou beëindigen - kan de eerstelijnsadviseur van het Energiehuis hem weer verder helpen.  

Ook onze partnersteden Gent, Antwerpen en Mechelen zetten de woningpas actief in ter ondersteuning van de renovatiebegeleiding in hun demonstratieprojecten. Regelmatig worden met hen workshops georganiseerd om hun ervaringen te belichten en te onderzoeken wat de sterktes en de zwaktes zijn van dit instrument.  

De woningpas wil zoveel mogelijk segmenten van de woningmarkt bereiken tijdens renovatieprojecten. Daarom wordt ook rekening gehouden met eventuele wensen van andere partijen zoals sociale verhuurkantoren, sociale huisvestingsmaatschappijen, de provinciale centra voor duurzaam bouwen, woonkantoren, en partners van het renovatiepact die we verzamelen via diverse kanalen.

Samenwerking met partners

Om de behoeften van de gebruiker in bruikbare informatie en nuttige functies om te zetten, wordt elke ontwikkeling opgezet samen met een bepaalde groep stakeholders zoals consumentenorganisaties. Zo kunnen verschillende partijen het design en zijn resultaat beïnvloeden.  

De woningpas zoals die vandaag is, is een realisatie van  het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Fluvius, het Vlaamse milieumaatschappij, Aquaflanders en Vlario.  Die partnerschappen zullen in de toekomst nog verder worden uitgebreid.  

Ook onze partnersteden Gent, Antwerpen en Mechelen zetten de woningpas actief in ter ondersteuning van de renovatiebegeleiding in hun demonstratieprojecten. Regelmatig worden met hen workshops georganiseerd om hun ervaringen te belichten en te onderzoeken wat de sterktes en de zwaktes zijn van dit instrument.

Voor verdere informatie: