Nieuwe beleidsinstrumenten

Ontwikkeling en implementatie van de Roadmap

De Roadmap, ook wel l’Audit logement genoemd, is bedoeld om woningeigenaars een idee te geven over het huidige potentieel aan energie dat ze kunnen besparen in hun woning. De tool geeft dan een mogelijk visueel stappenplan (= roadmap) weer dat illustreert hoe ze die besparing via renovatie kunnen doorvoeren tegen 2050. Het verving de PAE energie-audit in 2019, is makkelijker te gebruiken en financieel aantrekkelijker voor de eigenaar. De Roadmap is ontwikkeld door TLPE, een BE REEL!-partner uit het Waals Gewest.

Co-creatieve ontwikkeling

TLPE werkt samen met een externe partner om de roadmap te ontwikkelen. Ze brainstormden tijdens workshops waaruit ze feedback verzamelt over zaken als de inhoud en vorm van de tool, maar ook over secundaire thema’s als comfort en gezondheid.

Certificatie


Alleen een gecertifieerd auditor kan een officiële woonaudit realiseren. Enkel audits van gecertifieerde auditors geven burgers recht op premies

Implementatie en opvolging

Het Waals gewest heeft de Quickscanctool geïmplementeerd en test momenteel de impact ervan in verschillende Waalse gemeenten. De feedback zal worden verzameld en gebruikt om de tool verder te ontwikkelen in de nabije toekomst.

CommunicatieDe Quickscantool is zinvol voor verschillende stakeholders. Het kan de zichtbaarheid van energie-efficiëntie verhogen. Het Waals Gewest heeft een brede communicatiecampagne gelanceerd, genaamd “Walloreno”, met de Roadmap als een belangrijke focus.

Voor verdere informatie: