Nieuwe beleidsinstrumenten

Het renovatieadvies en ondersteunende tools

De beschikbaarheid van een neutraal, kwalitatief en coherent eerstelijnsadvies is noodzakelijk om burgers te stimuleren bij renovatiewerken van hun woning in Vlaanderen.  Om de renovatieadviseurs te ondersteunen bij de opmaak van dit renovatieadvies, werden er renovatieadviesrichtlijnen en een bijhorende renovatieadviestoolbox ontwikkeld.

Ontwikkeling van renovatieadviesrichtlijnen

In een eerste fase werden de behoeften van eerstelijn renovatieadviseurs onderzocht aan de hand van workshops en bevragingen. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij renovatieadviseurs van de energiehuizen, woonloketten, omgevingsloketten, provinciale steunpunten duurzaam bouwen, sociale verhuurkantoren en benovatiecoaches in hun eerstelijnsfunctie.  De ontwikkeling van de richtlijnen kan worden gesitueerd in diverse thema’s: renovatiebeleid 2050, beleidsinstrumenten, bouwtechnisch, financiering, capaciteitsopbouw en communicatie.

Ontwikkeling van de renovatieadviestoolbox

In een tweede fase werden bestaande ondersteunende tools geïnventariseerd en samengebracht tot een renovatie advies toolbox. Deze omvatten onder meer allerlei instrumenten, hulpmiddelen, goede praktijken, doorverwijzingsmogelijkheden, samenwerkingsverbanden en tools ontwikkeld vanuit Europese projecten. Daarbij werd ook aandacht besteed aan welke vorm van ondersteunende middelen de voorkeur heeft bij gebruikers.  De oplevering van deze toolbox wordt verwacht in de loop van 2022.

Downloadbare bestanden

Voor verdere informatie: