nieuwe beleidsinstrumenten

Ontwikkeling en implementatie van de Waalse woningpas

De Waalse Woningpas is de identiteitskaart van een wooneenheid in het Waals Gewest: een dynamisch digitaal bestand waarmee je gegevens over je eigendom kunt opzoeken en onderhouden. Dat bestand zal interactief en schaalbaar zijn met informatie over zowel administratieve als technische details over de woning. De woningpas blijft geldig gedurende de gehele levensduur van het gebouw en wordt bij verandering van eigenaar overgezet naar de nieuwe eigenaar.

Co-creatieve ontwikkeling

TLPE werkt samen met een externe partner om de Waalse woningpas te ontwikkelen. Ze brainstormden tijdens workshops waaruit ze feedback verzamelt over zaken als de inhoud en vorm van de tool, maar ook over secundaire thema’s als comfort en gezondheid.

Voordelig voor burgers overheden en professionals

De tool geeft burgers een heldere kijk op de geschiedenis van het gebouw (Roadmap, energieaudit, energiebesparende en/of restauratiewerken). He stelt hem in staat om een renovatie met alles erop en eraan te benaderen op een geïnformeerde manier.

Voor overheden vergemakkelijkt de tool de premieaanvragen, verbetert het de communicatie tussen verschillende administraties en wordt data verzameld die beleidsmakers een goed idee geeft over de staat van het Waalse woningenbestand.

Voor professionals geeft de tool in een oogopslag alle historische gebouwinformatie weer; zonder dat ze andere documenten elders moeten zoeken.

Implementatie en opvolging

Het Waals gewest zal de Waalse woningpas implementeren en test momenteel de impact ervan in verschillende Waalse gemeenten. De feedback zal worden verzameld en gebruikt om de tool verder te ontwikkelen in de nabije toekomst.

Voor verdere informatie: