Capaciteitsopbouw

Exchange & knowledge platform to inventory best Uitwisselingsplatform voor goede praktijken, innovatie en expertise

Een uitwisselings- en kennisplatform zal de beste praktijken en bevindingen van België en andere EU-lidstaten inventariseren, inclusief de output van BE REEL!'s demonstratie-acties, verspreidingsacties, pilots en testen. Dit platform is digitaal en heet LearnWorlds. Het doel is om 1500 professionele bouwers en bouwontwikkelaars, 2000 architecten en ingenieurs, 250 materiaalproducenten en 7000 aannemers te bereiken.


Uitwisselings- & kennispanel

Er wordt een uitwisselings- & kennispanel opgericht door BE REEL! die kansrijke en vernieuwende renovatieonderwerpen kan selecteren om uit te werken in workshops, seminars, papers, webinars, enz. Elke 4-6 maanden kunnen voor dit bestuur 2-4 experts worden ingehuurd.

Papers, artikelen, workshops, events enz…

De door het bestuur geselecteerde onderwerpen zullen worden gebruikt om papers en artikelen te schrijven, evenementen te organiseren, presentaties te geven, enz. Dit mobiliseert de verschillende belanghebbenden en brengt ze samen voor potentiële synergieën. Uiteindelijk moeten er 15-20 papers geschreven worden en ongeveer 30 evenementen georganiseerd worden.

Uitwisselings- en kennisplatform

Alle output en verzamelde expertise, documenten, ervaringen, enzovoort. worden gecentraliseerd op LearnWorlds, het online leerplatform van BE REEL!. LearnWorlds vervult verschillende functies zoals een online school, leerplatform, database met bevindingen en database met belanghebbenden.

Voor verdere informatie: