capaciteitsopbouw

Trainen van professionals voor het toepassen van renovatieadvies in het Waals Gewest

Het Waals Gewest heeft opgeleide professionals nodig met de knowhow om renovatieadviezen uit te voeren. De opleidingsbehoeften van de Waalse professionals moeten in kaart worden gebracht. Zij moeten kunnen werken met de Woningaudit en de daaruit voortvloeiende roadmap. BE REEL! valideert hun competentieprofiel, bepaalt en ontwerpt de inhoud en vorm van de opleidingen en organiseert deze.


Competentieprofiel van de renovatieadviseurs

Renovatieadviseurs hebben veel vaardigheden nodig. Ze moeten technisch advies op maat kunnen geven, een prioriteitsvolgorde kunnen opstellen bij de noodzakelijke renovatiewerken, financiële oplossingen kunnen bieden, de eigenaar kunnen helpen bij de selectie van bedrijven, de werken kunnen controleren, administratieve hulp kunnen bieden en advies kunnen geven over de hele klant reis.


Inhoud van de opleidingen

De opleidingen moeten een groot aantal onderwerpen behandelen, waaronder informatie over de Woningaudit zoals de berekeningsprocedure op basis van energiebesparingspotentieel, geschatte investeringen, effecten op gezondheid/comfort, enz. en uitleg over de software, roadmap, communicatietools en beschikbare ondersteuning voor burgers.


Onlineopleidingen

Nadat de inhoud van de trainingen is ontwikkeld, moeten de trainingsmodules zelf worden ontwikkeld. Ze zullen online beschikbaar worden gesteld op LearnWorlds, het leerplatform van BE REEL!.

Voor verdere informatie: