Capaciteitsopbouw

Opschalen van beste praktijken

Het uiteindelijke doel van BE REEL! is het verbeteren van de kennis en vaardigheden van renovatieprofessionals in binnen- en buitenland. De verschillende bevindingen in BE REEL! worden op een uniforme manier gecentraliseerd en gedocumenteerd zodat ze kunnen worden geanalyseerd. De meest veelbelovende beste praktijken zullen worden geïdentificeerd en geoormerkt voor replicatie op grotere schaal. Het doel van deze actie is het verspreiden en opschalen van deze praktijken en het ondersteunen van lokale overheden bij het opzetten van projecten. Dit zal gebeuren door het ontwikkelen van drietalige (Nederlands, Frans, Engels) handleidingen/richtlijnen en het organiseren van 50 disseminatie-evenementen.

Disseminatie events

Er wordt een reeks evenementen georganiseerd: 15 evenementen over renovatieadvies voor gemeenten en huisvestingsdiensten (400 deelnemers), 5 evenementen over renovatieadvies voor sociale huurkantoren (100 deelnemers), 10 evenementen over collectieve wijkvernieuwing (300 deelnemers), 5 evenementen over sleutel-op-de-deur gebouwen (50 aannemers als deelnemers), en 15 evenementen over ingrijpende renovaties van flatgebouwen (300 deelnemers).

Handleidingen & richtlijnen

Op basis van de verschillende resultaten van BE REEL! zullen drietalige handleidingen en richtlijnen worden ontwikkeld om de bevindingen via verschillende communicatiekanalen naar de juiste doelgroepen te verspreiden.

Voor verdere informatie: