communicatie

Technische publicaties

Deze communicatieactie heeft als doel een breed bewustzijn en kennis te creëren bij lokale bouwprofessionals en administraties, zowel op lokaal, regionaal als Europees vlak. Ze vormt een belangrijk element in de opbouw van de capaciteit die nodig is voor de uitvoering van de regionale renovatiestrategieën in België en andere EU-lidstaten. Uiteindelijk zullen er zo'n 20-30 internationale en 40-60 Belgische publicaties gecreëerd en gepubliceerd worden.


Technische publicaties

Om lokale bouwprofessionals en lokale overheden te beïnvloeden zullen de meeste resultaten worden bereikt via technische publicaties in vaktijdschriften van verenigingen of via referentieorganisaties van de sector, zoals de WTCB-publicaties. 


Projectresultaten

De resultaten van BE-REEL! uit de piloot- en demonstratieprojecten en de resultaten van de werkdocumenten van het uitwisselings- en wetenschappelijk platform zullen ook gepresenteerd worden op Europese symposia en in wetenschappelijke tijdschriften. Het gaat hier vooral over publicaties over de Vlaamse Woningpas, de Waalse Quickscan tool, Feuille de route en passport Bâtiment, de goede praktijken en lessons learned over de pilootprojecten met innovatieve business modellen en renovatie adviseurs, de demonstratieprojecten van Vlaamse en Waalse partnersteden en de resultaten van onze acties voor capaciteitsopbouw.


Voor verdere informatie: