communicatie

communicatie op de energiefactuur

Een onderbenutte manier van communiceren is communicatie via de energiefactuur van een burger. In België ontvangt elke huiseigenaar deze factuur op gezette tijden. Deze actie verkent de mogelijkheden van gedragspsychologie in energiefactuurcommunicatie door bepaalde Mechelse burgers een overzicht te geven van hun energieverbruik in vergelijking met belangrijke anderen zoals buren.

Analyse stand van zaken

Door middel van literatuuronderzoek, analyse van bestaande goede praktijken en stakeholderanalyse zal de huidige stand van zaken worden bepaald. Dit zal het startpunt zijn voor de rest van deze actie.

Proof of concept

Bij wijze van experiment zal één pilootproject worden ontwikkeld en uitgevoerd. Er komt een controlegroep en een experimentele groep burgers. Beide groepen vullen voor en na de factuurcommunicatie een enquête in. De bevindingen van de pilot worden verwerkt in een rapport.

Opschaling

Dezelfde oefening wordt herhaald voor meerdere piloten (of één grote). Er zijn weer twee groepen die een vooronderzoek invullen, de communicatie over de energiefactuur krijgen en vervolgens een afsluitend onderzoek invullen. Aan de piloten doen minimaal 1000 huishoudens mee.

Gewestelijke implementatie

Als de pilootprojecten in Mechelen zuccesvol zijn, kunnen ze worden geïmplementeerd in het hele Vlaams en Waals Gewest.

Voor verdere informatie: