communicatie

Communicatie en marketingstrategieën

De renovatie-uitdaging in België is aanzienlijk. Vlaanderen en Wallonië hebben regionale renovatiestrategieën op lange termijn uitgewerkt. Om ze te bereiken, moet bijna elk gezin en elk huishouden in België worden gemobiliseerd en betrokken. Hiervoor is een communicatie- en marketingstrategie nodig voor beide gewesten (en ook voor Brussel). Het doel van deze actie is om de uitvoering van deze regionale strategieën te versnellen door de lokale autoriteiten in staat te stellen hun burgers te activeren. Er zal communicatiemateriaal (artikelen, papers, rapporten, enz.) worden ontwikkeld en vervolgens gepubliceerd en er zullen evenementen (webinars, conferenties, enz.) worden georganiseerd om zowel burgers als renovatieprofessionals te informeren. Een groot deel van de BE REEL! Voor de uitvoering van deze strategieën wordt budget gereserveerd. In beide regio's verloopt de uitrol van de strategie in twee fasen: een pilot om de aanpak te testen en vervolgens een regiobrede uitrol voor alle burgers.

Vlaanderen

In Vlaanderen zal in een eerste fase, door een nauwe samenwerking met de drie Vlaamse BE REEL partnersteden, communicatiemateriaal ontwikkeld worden op basis van de bevindingen van de verschillende BE REEL! In elke stad worden acties en een infosessie georganiseerd met minstens 200 deelnemers. De focus van deze evenementen zal liggen op het sensibiliseren en promoten van de instrumenten om de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie te realiseren. Vervolgens krijgt deze campagne een regionaal karakter. Via verschillende communicatiemiddelen en doelgroepen wordt heel Vlaanderen (308 gemeenten) aangesproken. Er wordt communicatiemateriaal ontwikkeld voor alle Vlamingen en er komt een infosessie in elke gemeente, in totaal minstens 60 000 (308x200) deelnemers.

Wallonië

In Wallonië is de eerste fase een kleinschalige pilot. In eerste instantie zal het doel zijn om 10 pilootgemeenten te selecteren die de door BE REEL! ontwikkelde tools zullen testen en valideren. Ze zullen deze tools promoten om zoveel mogelijk mensen te bereiken, burgers rekruteren om ze te testen in werkgroepen en hen daarna via verschillende kanalen (folders, eindseminars, foto's, enz.) informeren over de bereikte resultaten. Er zullen minimaal 2000 burgers bij betrokken zijn. In de tweede fase wordt de hele regio van Wallonië aangevallen. Er wordt een regionale communicatiewerkgroep opgericht om de campagne te leiden. In de eerste fase baseren zij hun aanpak op de pilot en besteden zij bijzondere aandacht aan het communiceren over de door BE REEL! ontwikkelde tools. voor Wallonië. Op basis van de regionale aanpak kunnen lokale communicatiestrategieën worden ontwikkeld. Tegen 2022 moeten 750 000 huishoudens op de hoogte zijn van het gereedschap en van de huishoudens die aan het verbouwen zijn moet 80% het gebruiken.

Voor verdere informatie: