nieuwsbericht

BE REEL! Haal energie uit je factuur

Haal energie uit je factuur! Met die slagzin sprak stad Mechelen alle Mechelse huishoudens aan met als doel: hun energieverbruik reduceren en zo de CO2-uitstoot verminderen. Maar hoe doe je dat? Hoe kan communicatie de energietransitie ondersteunen? En welke motivatietechnieken kan je inzetten om de Mechelaar daarvan te overtuigen?


Aan het onderzoek ging een uitvoerige analyse vooraf (fase 1: 2018-2019). We verdiepten ons in de gedragswetenschappen en onderzochten hoe beïnvloeding precies werkt. Wat zet mensen aan om hun gedrag te veranderen? We kwamen tot het besluit dat sociale vergelijking een interessante aanpak is om iemand naar zijn eigen gewoontes te laten kijken. Met andere woorden: ‘Hoe doen anderen het?’. We besloten dat er slimme technologieën ingezet moeten worden om het energieverbruik op te volgen. En dat het belang van duidelijke taal in onze communicatie centraal staat.

Uit een vergelijkende studie leerden we dat de meest succesvolle resultaten komen van de energieleveranciers die inzetten op minder verbruik. Daarom is de energiefactuur het beste middel om iedereen te bereiken. Ook de niet energiebewuste mensen. Iedereen ontvangt zijn factuur digitaal of op papier én het bevat een hoop interessante informatie over je eigen energieverbruik. Een extra plus is de financiële win. Want wie wil er nu geen lagere energiefactuur?  

In fase 2 (2020-2021) bogen we ons over het design. Stad Mechelen, Veka, Fluvius en KU Leuven zetten hun schouders onder het onderzoek. We brachten verschillende partners samen om tot de beste gedragsinzichten te komen. We besloten om folders te ontwerpen en legden het eerste ontwerp voor aan 7 Mechelaars met een diverse achtergrond. De verschillende beïnvloedingsprincipes uit het vooronderzoek kregen een specifieke invulling. We werkten met een incentive, vergeleken het eigen energieverbruik met dat uit de buurt, lieten Mechelaars getuigen, enzovoort. Zo konden we later nagaan wat de impact van deze motivatietechnieken op het energieverbruik precies is.


Onderzoeksvragen

Maar wat werd er nu precies gemeten? De onderzoeksvragen luidden als volgt:

  • Wat en hoe groot is het effect na ontvangst van de folder met vergelijkende informatie op gas- en elektriciteitsverbruik?
  • Speelt de manier waarop de verbruiksinformatie uitgedrukt wordt (in euro, CO2 of een mix van beiden) een rol?
  • Werkt een incentive?
  • Is het mogelijke effect anders bij kwetsbare groepen (sociaal tarief) dan bij andere Mechelse huishoudens?


Voor dit onderzoek zijn er vier seizoensfolders verstuurd. Alle Mechelse 36.600 huishoudens ontvingen informatie over het gemiddeld verbruik van gas en elektriciteit, en het verbruik van de 20% zuinigste huishoudens uit de buurt. Met deze informatie konden de Mechelaars hun eigen energieverbruik vergelijken. De informatie op de folder verschilde ook van buurt tot buurt. Het energieverbruik kon uitgedrukt zijn in euro, CO2 of een combinatie van beiden. De helft van alle buurten ontving bij elke folder bovendien een extraatje (een incentive). Bij de eerste zending was dat een meterkaart om zelf je verbruik te noteren. De tweede keer waren er memostickers met tips toegevoegd die je kon gebruiken in huis. Bij de wintereditie zat een radiatorsleutel met handleiding en warmteverlieskaart. En bij de laatste lentefolder vond je energiebesparende kuis- en klustips. Zo ontstonden er in totaal 6 verschillende conditiegroepen, die random toegewezen werden over 90 verschillende buurten. Iedereen ontving gedurende een jaar vier keer zijn folder, telkens met nieuwe info, een getuigenis en seizoensgebonden tips om mee aan de slag te gaan.   

Aan de hand van de verbruiksgegevens van netbeheerder Fluvius heeft Stad Mechelen in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven gedurende 2 jaar geanalyseerd of de folders en de incentives er al dan niet voor hebben gezorgd dat het energieverbruik van de Mechelaars naar beneden ging, in vergelijking met andere Vlaamse steden. We gingen ook na welke motivatietechniek het best werkte en, of er een blijvend effect was nadat de experimentele fase afgerond werd.  

Wat bleek: Er werd een vermindering van 15,8% op het elektriciteitsverbruik gemeten en 25,9% op het gasverbruik. De vermindering van het elektriciteitsverbruik lag in lijn met de andere referentiesteden (Aalst, Leuven, Sint-Niklaas en Kortrijk).

Maar de Mechelse huishoudens bespaarden in verhouding gemiddeld 2,1% meer gas. Een eenduidige verklaring kunnen we daar niet meteen aan geven. De manier waarop de informatie werd uitgedrukt (CO2, euro of een mix) had geen effect op het verbruik. Het krijgen van een incentive speelde ook geen rol. En er werd geen verschil vastgesteld tussen hogere en lagere socio-economische status. We zagen wel gemiddeld een hogere besparing bij grootverbruikers.   Maar, de context waarin het onderzoek werd uitgevoerd speelt logischerwijs ook een belangrijke rol. Tijdens het onderzoek en de nameting was er namelijk heel wat gaande. In oktober 2021 kregen we te kampen met historische prijsstijgingen van gas en elektriciteit. In februari 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit met een ongeziene energiecrisis tot gevolg. Energieleveranciers, overheden, armoedeorganisaties, etc., allemaal zetten ze grootschalige communicatiecampagnes op met tips om energie en kosten te besparen. Die gebeurtenissen hebben de onderzoeksresultaten vanzelfsprekend sterk beïnvloed.  

Conclusie

Folders werken als ze samengaan met sterke communicatie via andere kanalen: helder, eenvoudig en sterk visueel. Het is ook belangrijk dat overheden én energieleveranciers dat continu blijven herhalen. Een prijsstijging, logischerwijs, doet mensen ook besparen. Mensen sturen (nudging) kan nuttig zijn als aanvulling op een aanbod van structurele maatregelen. Incentives werken duidelijk niet op lange termijn maar zijn wel een goed middel om mensen naar informatie toe te leiden. Uniek aan het onderzoek was dat Mechelaars hun verbruik konden vergelijken met de 20% zuinigste buren en een gelijkaardig gezinsgrootte, inzicht kregen in hun verbruik en meteen ook tips om mee aan de slag te gaan. Dit heeft duidelijk een verschil gemaakt.  Waarom grootverbruikers sterken reageren, daarvoor is extra onderzoek voor nodig. En we moeten blijvend inzetten op extra ondersteuning van kwetsbare doelgroepen.  

Al deze inzichten nemen we mee in de werking van het Mechelse Woon- en Energieloket, één van de 20 energiehuizen in Vlaanderen. Daar staan we elke dag klaar voor elke Mechelaar met info, advies en begeleiding bij alle vragen over energie(besparing). We helpen onze inwoners graag op weg met extra tips. Ze krijgen er informatie over hoe ze hun verbruik zelf kunnen meten. En hoe ze hun woning energiezuinig maken. Zo haal je energie uit je factuur!


Meer informatie