COMmunicatie

Leernetwerken

BE REEL! beheert twee leernetwerken: een interregionale en een internationale 

Leernetwerk voor interregionale uitwisseling en samenwerking

Een leernetwerk is een samenwerking tussen verschillende partners. Die partners gaan een engagement aan om kennis en goede praktijken met elkaar te delen met als doel de eigen projecten beter te maken.

Voor BE REEL! is dit niet anders. De partners zijn hier de Belgische gewesten. Hoewel ze nog geen structurele partner zijn, wordt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierbij betrokken. We willen immers het hele Belgische woningenbestand bereiken

Opzetten van meetings

Om de uitwisseling van informatie mogelijk te maken, organiseren we veel diverse bijeenkomsten tussen een gevarieerde groep belanghebbenden die de gehele renovatiesector vertegenwoordigt. De bijeenkomsten zullen een (pro)actieve sfeer creëren die de samenwerking verder zal versnellen en de slagkracht van de renovatiesector in België zal versterken.

Monitoring en opmaken van inventaris

De ontwikkeling van het lerende netwerk zal continu worden gemonitord om de beste praktijken te verzamelen en te distilleren. Deze selectie wordt aanbevolen aan de relevante actoren.

Beste praktijken repliceren

Door elkaar te ontmoeten, worden ideeën uitgewisseld en wordt een selectie van projecten en ideeën verzameld om in andere regio's te repliceren. Renovatiebenaderingen en instrumenten in de ene regio zullen soortgelijke benaderingen en instrumenten in andere regio's inspireren.

City Twinning opzetten

Er is een twinningaanpak opgezet om de kennis en ervaring van steden en gemeenten aan elkaar te koppelen en zo de kans op renovaties te vergroten.

Leernetwerk voor internationale uitwisseling en samenwerking

Een leernetwerk is een samenwerking tussen verschillende partners. Die partners gaan een engagement aan om kennis en goede praktijken met elkaar te delen met als doel de eigen projecten beter te maken.

Voor BE REEL! is dit niet anders. De partners zijn hier de Europese lidstaten. We organiseren uitwisselingsprojecten rond kennis en goede praktijken en stemmen het af op andere EU-gefinancierde complementaire acties.

Netwerkevents organiseren

Een hoofdtaak van het internationale leernetwerk is om netwerkevents te organiseren tussen Europese en Belgische projecten. Die events kunnen zowel fysieke bijeenkomsten zijn als online-events.

Monitoring en opmaken van inventaris

We monitoren voortdurend de ontwikkeling van het leernetwerk om beste praktijken hieruit te distilleren en te verzamelen. Die selectie zullen we aanbevelen aan de relevante actoren.

BE-REEL! promoten

De vorderingen die BE-REEL! maakt, zullen op internationale events gepresenteerd worden om verdere samenwerking te stimuleren en om onze ervaringen en expertise te delen.

Beste praktijken repliceren

Door internationale events te organiseren en bij te wonen, kunnen we verschillende ideeën en projecten gebruiken als inspiratie om ze ook in België te ontwikkelen.

Voor meer informatie: