Renovatieadviestoolbox

De beschikbaarheid van een neutraal, kwalitatief en coherent eerstelijnsadvies is noodzakelijk om burgers te stimuleren bij renovatiewerken van hun woning in Vlaanderen.  Om de renovatieadviseurs te ondersteunen bij de opmaak van dit renovatieadvies, werden er renovatieadviesrichtlijnen en een bijhorende renovatieadviestoolbox ontwikkeld.

Updates/interessante links gesuggereerd door anderen

Doen
-

Informatie
1. - a. Richtprijzen en verbruiken - Inschatting Renovatiekosten (Steunpunt Wonen): gewijzigde link: https://archief.steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Ad_hoc_opdrachten/Ad_hoc_12_Inschatting_van_de_renovatiekosten/Ad-hoc_12_RAPPORT

Burger
  1. Algemene informatie over bouwen & verbouwen voor de burger (VEKA): https://energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen


Doorverwijzen
-

Communicatie:
  1. Gids voor openbare besturen (Triple-A): Energie-efficiënte woningrenovaties stimuleren door verhoogde bewustwording en eenvoudige toegang: https://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2021/Triple-A_Aanbevelingen%20voor%20lokale%20overheden_NL.pdf