Renovatieadviestoolbox

De beschikbaarheid van een neutraal, kwalitatief en coherent eerstelijnsadvies is noodzakelijk om burgers te stimuleren bij renovatiewerken van hun woning in Vlaanderen.  Om de renovatieadviseurs te ondersteunen bij de opmaak van dit renovatieadvies, werden er renovatieadviesrichtlijnen en een bijhorende renovatieadviestoolbox ontwikkeld.

Updates/interessante links gesuggereerd door anderen

Doen
1. Hoe klimaatbestendig is jouw woning (en tuin)?  Test het via https://groenblauwpeil.be/
2. be.samenduurzamerwonen.eu : Door middel van een korte vragenlijst probeert de tool voor jou inzichtelijk te maken welke energie-besparende en duurzame maatregelen voor jouw woning mogelijk interessant zijn.  Unieke aan de tool is dat het aanzet om samen aan de slag te gaan (dus een collectief te starten indien interesse voor een maatregel)

Informatie
1. a. Richtprijzen en verbruiken - Inschatting Renovatiekosten (Steunpunt Wonen): gewijzigde link: https://archief.steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Ad_hoc_opdrachten/Ad_hoc_12_Inschatting_van_de_renovatiekosten/Ad-hoc_12_RAPPORT

Burger
  1. Algemene informatie over bouwen & verbouwen voor de burger (VEKA): https://energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen


Doorverwijzen
geen opmerkingen

Communicatie:
  1. Gids voor openbare besturen (Triple-A): Energie-efficiënte woningrenovaties stimuleren door verhoogde bewustwording en eenvoudige toegang: https://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2021/Triple-A_Aanbevelingen%20voor%20lokale%20overheden_NL.pdf