Andere projecten

aMBIENCe-project

Actively Managed Buildings with Energy Performance Contracting, of kortwerg AmBIENCe, is een H2020 project dat het concept van energieperformant bouwen voor actieve gebouwen wil uitbreiden en het model hiervoor beschikbaar en aantrekkelijker maken voor meerdere gebouwtypologieën. U kunt hun eindrapport hier nalezen.

ENPOR-project

ENPOR is een Horizon 2020-project dat zich richt op het verminderen van energiearmoede. Het vergroot het vermogen van de besluitvormers om de effecten van energiearmoede te begrijpen en te verminderen door tien beleidsmaatregelen te ontwerpen en te implementeren.

Bezoek hun website

ICCARUS-project (Gent knapt op)

Het project ICCARus is een samenwerking tussen de Stad Gent, OCMW Gent, de Energiecentrale en verschillende private partners. Het doel van dit project is om de woningen van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger, energiezuiniger en meer levensloopbestendig te maken. Het zorgt ervoor dat huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden (of captive residents) op een kwalitatieve manier kunnen wonen in Gent.

Bezoek hun website

Builthub

BuiltHub is een Horizon 2020-project dat tot doel heeft een roadmap te ontwikkelen om continu de gegevens te verbeteren die betrokken stakeholders nodig hebben om beslissingen te nemen over gebouwgerelateerd beleid en zaken via een gemeenschap en zijn datahub. Het probeert de besluitvorming op het gebied van beleid en de markt positief te verstoren door middel van een wetenschappelijke basis die zich door de gemeenschap continu versterkt.
Bezoek hun website

SURE2050

SURE2050 is een Horizon 2020-project gericht op het toekomstbestendig maken van het Vlaamse openbaregebouwenbestand. Samen met de Vlaamse steden en gemeenten wil SURE2050 duurzame vastgoedplannen uitwerken om ervoor te zorgen dat hun openbare gebouwen een inspiratiebron zijn voor hun burgers.

Bezoek hun website

PadovaFIT expanded

Padova FIT Expanded is een Horizon 2020-project dat een voortzetting is van PadovaFit (2013-2017) in de Italiaanse stad Padova. Het richt zich op het ontwikkelen van nieuwe onestopshops in Roemenië en Bulgarije, gebaseerd op de ervaringen in Padova. Deze nieuwe onestopshops komen tegemoet aan de behoeften van alle particuliere huiseigenaren.
Bezoek hun website.

SUPRA

Het project Speed ​​UP Renovations through Accompaniment (SUPRA) is gericht op de ontwikkeling van onestopshops voor drie partners (Leiedal, IGEMO, stad Gent) in Vlaanderen, België. Deze onestopshops bieden een geïntegreerde aanpak door huiseigenaren te adviseren, begeleiden en op te volgen tijdens hun renovatietraject. Elke partner zal 4 ‘Renovatiecoaches’ inhuren om deze geïntegreerde aanpak mogelijk te maken. SUPRA heeft financiering ontvangen van de EIB in het kader van ELENA.
Meer informatie

IBRoad

Individual Building Renovation Roadmaps (iBRoad) was een Horizon 2020-project gericht op het ontwikkelen van een individueel renovatietraject voor eengezinswoningen. Deze tool kijkt naar het gebouw als geheel en levert een renovatieplan op maat (iBRoad-Plan) op lange termijn (15-20 jaar). Het project eindigde in december 2020.

Bezoek de website

Renonbill

RenOnBill was een Horizon 2020-project en heeft tot doel investeringen op te schalen naar ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen door de ontwikkeling en uitvoering van on-bill-regelingen te bevorderen, gebaseerd op de samenwerking tussen energiebedrijven en financiële instellingen. RenOnBill eindigde in april 2022.
Bezoek de website

RHEDCOOP

Het project Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties (RHEDCOOP) was een Interreg-project dat zich richtte op de ontwikkeling van innovatieve Energy Servicing Companies (ESCo). Ze voerden negen demonstratieacties uit en brachten een consortium van (burger)energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties, huiseigenaren, kennisinstellingen, bedrijven en overheden bij elkaar. Ze bundelden al hun bevindingen in een handige, gratis online cursus genaamd de Coop-kit. Het is beschikbaar in het Nederlands op onze website onder Cursussen. RHEDCOOP eindigde in december 2021.

Triple A

Triple A was een Interreg-project gericht op het versneld aannemen van koolstofarme technologieën door huiseigenaren. Onder de Triple A-methode zal het bewustzijn over koolstofarme technologie worden vergroot, de toegang veilig en gemakkelijk zijn, en dus meer worden geaccepteerd. Triple A eindigde in juni 2021.
Bezoek de website

See2Do

See2Do was een Interreg-project gericht op het vergroten van het bewustzijn over energie-efficiëntie bij burgers met thermografische luchtscans en best practices. Het doel is om burgers te activeren door ze te laten zien wat de problemen zijn en hoe ze op te lossen. See2Do eindigde in februari 2020.
Bezoek de website

FALCO

Financing Ambitious Local Climate Objectives (FALCO) was een Horizon 2020-project gericht op het overbruggen van de kloof tussen plan en realiteit door financiële oplossingen tot stand te brengen die ambitieuze lokale klimaatactieplannen zullen voeden. Er zijn innovatieve financieringsmogelijkheden ontwikkeld en getest. Het eindigde in april 2022.

Bezoek de website