BR! Leernetwerk Steden & Gemeenten - werkgroep LTRS

Het Vlaams Energie en Klimaat Agentschap en het Kenniscentrum van de Vlaamse steden werken in het LIFE BE REEL! project samen aan een ondersteuningstraject waardoor steden en gemeenten een lange termijn renovatiestrategie voor de private woningmarkt in hun gemeente kunnen opmaken

Het plan van aanpak voorziet dat we vanaf 2022 een campagne opzetten dat is gericht naar alle Vlaamse lokale besturen, om hen aan te zetten tot het ontwikkelen van een lokale lange termijn renovatiestrategie en dit in het bijzonder voor diegene die het burgemeestersconvenant hebben onderschreven en een SECAP 2030 hebben ontwikkeld.