Subsidies voor 22 projecten met energieconsulenten

  • 24 september 2021

Nadat Vlaams minister van Energie  Demir  in april drie calls lanceerde, kende ze in juli aan 22 projecten voor ruim 5 miljoen euro subsidies toe met het oog op het verhogen van de renovatiegraad en het bewaken van de betaalbaarheid van de energiefactuur

18 projecten met Renovatiecoaches

De Renovatiecoaches zullen gedurende 3 jaar de werking van de 18 Vlaamse Energiehuizen versterken  met een aanbod van gratis eerstelijns renovatieadvies gericht op de renovatie van de woning tot de langetermijndoelstelling 2050 (EPC-label A). Huishoudens die vervolgens gaan renoveren, kunnen rekenen op kosteloze begeleiding, gaande van de opmaak van een plan van aanpak, het opvragen en beoordelen van offertes, de opvolging van de werken en het aanvragen van premies. De Renovatiecoach kan ook  een financieringsvoorstel op maat uitwerken waarbij rechthebbenden worden geïnformeerd over de renteloze energielening, het renteloos renovatiekrediet/energielening+ en de labelpremie.  

3 projecten met thermografie

Het verstrekken van duiding bij thermografische beelden blijkt een kostenefficiënte en laagdrempelige manier te zijn om eigenaars te motiveren tot renovatie. De drie proefprojecten rond thermografie zullen gedurende drie jaar bestaande en nieuwe thermografische beelden gebruiken als sensibilisering en opstap naar renovatieadvies en begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende werken. Daarbij hoort ook de maximale inbedding in de werking van de energiehuizen en het creëren van synergie met de diensten van de Renovatiecoaches. 

 1 project Begeleiding overstap naar een voordeliger leverancier.

In juni 2021 kunnen klanten die veranderen van leverancier gemiddeld voor elektriciteit 164 euro per jaar besparen en voor aardgas 298 euro. Het binnen de derde call goedgekeurde project zal in Antwerpen gedurende 1 jaar minstens 600 gezinnen met “slapende contracten” en klanten met exclusief nachttarief begeleiden bij de overstap naar een voordeligere en bij voorkeur groene leverancier