[C09] Demonstratieproject voor lage geothermische energie in Gent

.

De stad Gent zal na analyse van 5 bestaande installaties van ondiepe geothermie, een inventaris maken van randvoorwaarden voor optimale implementatie van geothermie in een stadscontext. Op basis van de resultaten van deze analyse zal de Stad een strategie uitwerken hoe, in welke situaties en onder welke randvoorwaarden geothermie in een stadscontext gestimuleerd kan worden.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

De stad Gent

Doelen

Het gebruik van ondiepe geothermische energie in de vorm van een BEO-veld (boorgaten energieopslag )  voor verwarmen en koelen  als een hernieuwbare energiebron voor bestaande woningen met een toegankelijke voortuin in een stadscontext analyseren en op basis hiervan een passende strategie voor promotie van deze technologie ontwikkelen.

Taken

  1. Een communicatiecampagne opstellen om 5 gerealiseerde BEO-projecten te traceren.
  2. 5 bestaande BEO-projecten monitoren en optimaliseren.
  3. Voorwaarden voor een efficiënt en effectief gebruik van geothermie in een stadscontext in kaart brengen op basis van resultaten monitoring.
  4. Ontwikkelen stadsstrategie ter ondersteuning van ondiepe geothermie
  5. Implementeren stadsstrategie voor stimuleren implementatie ondiepe geothermie met optimaal seizoensrendement

Verwachte resultaten

  1. Resultaten van de monitoring van de 5 BEO-projecten, bij voorkeur van uiteenlopende gebouwtypologie.
  2. Een lijst met randvoorwaarden om ondiepe geothermie op een optimale manier te implementeren in een stadscontext.
  3. Een stadsstrategie om de implementatie van ondiepe geothermie met optimaal seizoensrendement  in Gent te stimuleren, zowel voor collectieve als individuele installaties.
  4. Communicatiecampagne implementatie strategie voor ondiepe geothermie