[C08] Demonstratieprojecten voor collectieve hernieuwbare energie

.

De Vlaamse steden Gent en Mechelen organiseren verschillende demonstratieprojecten rond collectieve hernieuwbare energie via zonnepanelen, namelijk:

 1. Collectieve zonnepanelen voor iedereen in een Gentse wijk.
 2. Collectieve hernieuwbare energie voor kwetsbare gezinnen in Mechelen  - in samenwerking met socialehuisvestingsmaatschappijen

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

de stad Gent en de stad Mechelen

Doelen

Deze demonstratieprojecten willen verschillende doelen in de wijken realiseren:

 1. Reduceren van CO2
 2. Optimaal gebruiken van het potentieel aan hernieuwbare energie;
 3. Verminderen van energiearmoede;
 4. Stimuleren van deelname aan collectieve renovatieacties;
 5. Minimaliseren van de netbelasting door productie en consumptie op elkaar af te stemmen;
 6. Creëren van een repliceerbaar businessmodel om gelijkaardige projecten in andere wijken te kunnen uitrollen

Taken

De taken voor Gent zullen zijn:

 1. De plaatsing van zonnepanelen met een capaciteit van minimum 750 kW geïnstalleerd op een diversiteit van daken in de afgebakende zone.
 2. Experimenteren met manieren om productie en verbruik op elkaar af te stemmen.
 3. Ontwikkeling van een draaiboek voor coöperaties die gelijkaardige projecten willen uitrollen.
 4. Disseminatie van resultaten met het oog op leveren van input voor toekomstige wetgeving.

De taken voor Mechelen zijn:

 1. State-of-the-artanalyse en preselectie van socialehuisvestingsmaatschappij
 2. Voorselectie van de buurt
 3. Technische analyse van de geselecteerde buurten
 4. Juridische en financiële architectuur
 5. Informeren en motiveren inwoners
 6. Overheidsopdrachten
 7. Implementatiefase - Hernieuwbare energie
 8. Monitoring en evaluatie

Verwachte resultaten

 

 1. Zonnepanelen met een vermogen van minstens 750 kW geïnstalleerd op een diversiteit aan daken in de afgebakende zone in Gent;
 2. Een repliceerbaar businessmodel voor collectieve zonne-energie op wijkniveau in Gent;
 3. De ervaring en kennis om consumptie en productie van zonne-energie in balans te krijgen in Gent;
 4. De gegenereerde gegevens en resultaten zijn input voor toekomstige wetgeving;
 5. 100 deelnemende gezinnen hebben hun consumptiepatroon aangepast in Gent;
 6. Een lagere netbelasting voor de distributiecabines in het gekozen gebied in Gent;
 7. Een methode om 400 wooneenheden van een sociale huisvestingsmaatschappij te voorzien van zonne-energie in Mechelen.