[C07] Demonstratieprojecten voor diepe renovatie – energiezuinige appartementen

.

De Vlaamse steden Antwerpen en Gent organiseren verschillende demonstratieprojecten voor grondige renovatie van appartementen.  Antwerpen focust op grotere appartementsblokken (+/- 75 wooneenheden) terwijl Gent mikt op kleinere blokken (+/- 12 wooneenheden).

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

De stad Antwerpen en de stad Gent

Doelen

 1. De stad Antwerpen wil een innovatieve nieuwe aanpak demonstreren voor collectieve energie-efficiënte renovatie van grote appartementsgebouwen, gebruik makend van de reeds bestaande platforms en netwerken van de met verenigingen van mede-eigenaars en syndici
 2. Renovatie voor appartementen faciliteren, rekening houdend met verschillen in financiële capaciteit in de stad Gent.
 3. De tools en methodieken van beide steden met elkaar vergelijken om van elkaar te leren om zo de gebruikte methoden en tools te verbeteren.

Taken

Het plan van aanpak van de stad Antwerpen bevat de volgende stappen:

 1. Verzamelen van informatie omtrent best practices van de collectieve renovatie van appartementsgebouwen in een Belgische en Europese context.
 2. Bepalen en engageren van stakeholdergroepen zowel aan vraag als aanbodzijde
 3. Co-creatie met stakeholders van strategie en projectselectie
 4. Implementatie van een pilootproject
 5. Implementatie van demonstratieprojecten gebaseerd op de lessen geleerd uit het pilootproject
 6. Publicatie van uitgebreide richtlijnen;
 7. Update van bestaande stedelijke implementatiestrategieën voor klimaatmitigatie.

De taken van Stad Gent zullen de volgende zijn:

 1. Vergadering met verenigingen van mede-eigenaars: 10 per jaar;
 2. Nieuwe regels ontwikkelen voor ondersteuning door de stad Gent voor appartementen;
 3. Ontwikkelen van businesscases waarbij technische, financiële en juridische barrières weggewerkt worden.
 4. Publicatie van beste praktijken en een overdraagbaar script voor begeleiding van syndici en verenigingen van mede-eigenaars.

Verwachte resultaten

 1. 45 grote gebouwen gerenoveerd in de stad Antwerpen naar E90-E120 en indien mogelijk, zelfs naar laag energetische gebouwen (E60-E90), inclusief ongeveer 3350 woningen in de stad Antwerpen;
 2. De renovatie van 600 à 1.200 appartementen naar minimum 70kWh/m² en indien mogelijk naar 30 kWh/m² in de stad Gent.
 3. Inbedden van collectieve renovatie als een sleutelinstrument voor klimaatverzachting in haar bestaande stedelijke implementatiestrategieën in de stad Antwerpen;
 4. Minimaal 10 begeleidingen van syndicaten en verenigingen van mede-eigenaars per jaar in Gent,
 5. Businesscases voor de collectieve renovatie van appartementsgebouwen.
 6. Nieuwe voorschriften voor ondersteuning voor appartementen door de stad Gent;
 7. Overzicht van goede praktijken en een overdraagbaar script voor syndici en mede-eigenaarsverenigingen in de stad Gent.