[C06] Demonstratieprojecten voor collectieve renovatie

.

De Vlaamse steden Antwerpen en Mechelen organiseren verschillende demonstratieprojecten rond collectieve renovatie. Concreet gaat het over de volgende hier om onderstaande projecten:

 1. Antwerpen: renovatie van 500 woningen naar lage-energie-gebouwenenergiezuinig
 2. Antwerpen: renovatie van 250 woningen naar  bijna-energieneutrale-gebouwen BEN
 3. Mechelen: renovatie van 75 woningen naar 30kWh/m2
 4. Mechelen: renovatie van 50 woningen naar 50kWh/m2

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

de stad Antwerpen en de stad Mechelen

Doelen

Het doel van deze actie is een nieuwe innovatieve benadering van collectieve renovatie uitwerken. Dit omvat het plaatsen van dak-, gevel- en vloerisolatie en het plaatsen van superisolerende beglazing. Dit project focust op pilootprojecten van telkens 8 a 10 woningen.

Enerzijds naar energiepeil E60 voor 3 verschillende doelgroepen:

 1. Eigenaar – bewoners van een gezinswoning
 2. Huurder – bewoners van eengezinswoning
 3. Kansarme doelgroepen

Anderzijds naar energiepijl E30 waarbij ook (gedeeltelijke) afbraak en heropbouw wordt onderzocht.

Taken

De taken voor Antwerpen zullen zijn:

 1. Rapport over de goede praktijken van collectieve renovatie in Europa
 2. Stakeholdersgroepen definitie en engagement
 3. Cocreatie van strategie en projectselectie en planning van drie specifieke doelgroepen en selectie van projecten
 4. Implementatie van 3 pilots: rapporteren en communiceer over proof of concept
 5. Implementatie van demonstratiecases
 6. Publicatie van uitgebreide richtlijnen
 7. Update van bestaande stedelijke implementatiestrategieën voor klimaatmitigatie in het huisvestingssegment

De taken voor Mechelen zijn:

 1. State-of-the-artrapport over collectieve renovatie in Europa
 2. Voorselectie van aantal mogelijke buurten voor collectieve renovatie (fase 1)
 3. Selectie van één buurt om collectieve renovatie te starten (fase 1)
 4. Juridische en financiële architectuur voor collectieve renovatie uitwerken (fase 1)
 5. Informeren en motiveren van bewoners (fase 1)
 6. Technische analyse van de woningen en voorstel voor collectief aanbod(fase 1)
 7. Individuele overeenkomsten met bewoners (fase 1)
 8. Werkelijke renovatie (fase 1)
 9. Evaluatie  fase 1
 10. Uitwerking fase 2 op basis van de resultaten van fase 1

Verwachte resultaten

Voor Antwerpen:

 1. 500 woningen (rijwoningen) richting E60 en 250 richting E30 in Antwerpen
 2. De methodologie voor collectieve renovatie is vastgelegd in verschillende rapporten en hulpmiddelen
 3. Netwerk en expertise
 4. Nieuwe beleidsbenadering getest in piloten en grotere demonstratie
 5. Opschalen van goede praktijken

Voor Mechelen:

 1. minstens 6 buurten in Mechelen gecontacteerd, bevraagd, geïnformeerd en gemotiveerd over collectieve renovatie
 2. minimaal 270 woningen gescand en individueel advies over implementatie ontvangen
 3. minstens 125 woningen zijn op een collectieve manier gerenoveerd
 4. de methodologie voor collectieve renovatie is vastgelegd in verschillende rapporten en tools