[C05] Pilootprojecten voor innovatieve zakenmodellen om renovatie op te schalen

.

Naast de pilootprojecten die gericht zijn op de proof of concepts van nieuwe beleidsinstrumenten en tools, wordt in dit deelproject gewerkt op businessmodellen voor verschillende marktsegmenten van de woningmarkt (huurmarkt, wijkrenovatie, appartementen…)

Ondersteunende maatregelen

Enerzijds zijn bestaande ondersteunende maatregelen vaak eenzijdig gericht op individuele eigenaren anderzijds is er in de bouwmarkt een groot tekort aan arbeidskrachten. (Ver)nieuwende businessmodellen worden onderzocht en  bieden mogelijkheden voor andere marktsegmenten en kostenefficiënter werken.

icon-contact

Contact voor dit project

Levi Smismans

projectmedewerker businessmodellen

0485 85 58 01

levi.smismans@vlaanderen.be

Koning Albert II-laan 20 bus 17

1000 Brussel