[C04] Pilootproject Moeskroen: Levenskwaliteit door isolatie en energiebesparing

.

Dit project wil 900 woningeigendommen in Wallonië renoveren (180/jaar). Door de burger zich bewust te maken van de potentiële energiebesparing van hun eigendom en om hen te stimuleren tot renoveren, hopen we een aanzuigeffect te creëren bij de medeburgers.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

De stad Moeskroen, dienst energie: de gemeentelijke energiedienst verantwoordelijk voor SEAP – actieplan voor duurzame energie -

Doelen

  1. Verbeteren dat Waalse individuen zich bewust worden van de potentiële energiebesparingen binnen hun eigendom en de verschillende mechanismen.
  2. Creëren van een mobiel team om individuen te voorzien van advies, oplossingen en hulp voor individuen om de meest relevante ondersteuning te identificeren.
  3. Het samenbrengen van de energiedienst van de stad Moeskroen, de eco-vertegenwoordiger, het energie-informatiecentrum van SPW in Moeskroen, lokale woningbouwbedrijven en het sociaal kredietagentschap.
  4. De stad Moeskroen en haar inwoners is gebonden via het Burgemeestersconvenant in 3 x 20 voor 2020 en moet alles in het werk stellen om zijn verbintenissen na te komen

Verwachte resultaten

900 rijwoningen zullen worden gerenoveerd tot E90, wat leidt tot

  1. 38.340.000 kWH aan energiebesparing (900 x 42.600 kWh / jaar)
  2. 2664 ton CO2-emissiereductie (900 x 2,96 ton / jaar)
  3. Investeringskosten van 36.000.000 euro (900 x 40.000 euro)