[C03] Pilootproject voor nieuw ontwikkelde tools 'quickscan', 'feuille de route' en 'passeport bâtiment' in steden

.

De energieprestatie verbeteren. Dat wil de stad La Louvière doen door een innovatief financieringssysteem door derden toe te passen. Het doel is om jaarlijks gemiddeld 150 woningen en 50 appartementen hun energieprestatieniveau op te krikken. In totaal gaat het hier dus om maar liefst 800 wooneenheden.

De stad kan hiervoor op de steun van BE REEL! rekenen voor de financiering

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Het Waals Gewest vertegenwoordigd door SPW – DGO4

Belanghebbenden: 117 gemeenten, universiteit van Lui (LEMA), de katholieke universiteit van Leuven (architectuur en klimaat), professionals met een licensie, bouwsector, burgers

Doelen

Het doel is om de tools te gebruiken en te valideren die zijn ontwikkeld voor de renovatiestrategie van het Waalse Gewest: Quickscan (zie actie A.5. & C.18.), De "roadmap" (zie actie A.6. & C.19) en de Waalse Woningpas - Energiecomponent (zie Actie A.7. & C.20.), gereedschappen die moeten leiden tot de voltooiing en het monitoren van werken voor betere energieprestaties, en dit alles terwijl het lokale niveau (gemeenten) bij de promotie betrokken is en monitoring van de voorgestelde actie, evenals de verspreiding van de resultaten. De voordelen van deze actie zijn:

Voor de regionale administratie:

o het verkrijgen van concrete feedback over de instrumenten die zijn ontwikkeld om de langetermijnrenovatiestrategie voor wooneenheden aan te pakken en het voorbereiden van de beoordeling en aanpassing van de instrumenten die zijn ontwikkeld in het kader van het project, geïntegreerd in de context van een uitbreiding van deze hulpmiddelen tot de volledige regionale territorium (actie D.2)
o verifieer, door het verbruik te bewaken, of de aanbevelingen van de tool voldoende zijn en welke besparingen tijdens het werk daadwerkelijk zijn gerealiseerd


Voor gemeenten:

o valorisatie in de context van de implementatie van hun SEAP / SECAP
o demonstratie van het voorbeeldkarakter van de gemeente
o ontwikkeling en aandacht voor de competenties van het gemeentepersoneel
o toegang tot financiële middelen om de follow-up van de actie te verzekeren
o economische voordelen voor het gebied voor de implementatie van routekaarten en verbeteringswerken.


Voor professionals met een licentie:

o verdere training in de implementatietechnieken
o benadrukken van hun competenties
o nieuwe markten ontwikkelen


Voor de bouwsector:

o creëren van nieuwe activiteiten
o garantie van kwaliteitswerk met de deskundigheid van de auditor

 

Voor burgers:

o voordelen van de expertise van de auditor bij het maken van een weloverwogen keuze rond uit te voeren werken
o visualiseren van het te bereiken doel en andere te overwegen werken, inclusief investeringen die moeten worden gedaan
o ondersteuning bij de realisatie van de werken
o actualisering van de specifieke gegevens voor het gebouw en uitgifte van een nieuw PEB-certificaat na de werken.
o toegang tot financiële hulp, die bovenop regionale steun komt
o verbetering van de energie-efficiëntie en het comfort van gerenoveerde wooneenheden
o kwantificering van deze verbetering door toezicht op de consumptie


Voor het klimaat:

o verhogen van de CO2-reductie zoals vermeld in het SEAP / SECAP van de 10 gekozen gemeenten.
 

Verwachte resultaten

  1. Oppervlakte geanalyseerd m²: 150m² per eenheid gemiddeld 45.000m²
  2. Wooneenheden met ondersteuning in werken:100 met een afname van 1100 tCO2 / jaar / gezin
  3. Roadmaps: 300 met een afname van 3300 tCO2 / jaar / geanalyseerd gezin
  4. Quickscans: 1000 met een afname van 3300 tCO2 / jaar / geanalyseerd gezin