[C02] Testen van de woningpas in verschillende segmenten van de woningmarkt

.

Om de woningpas te kunnen optimaliseren als ondersteunend instrument bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor woningen, testen we het gebruik ervan in verschillende contexten in reële situaties.

Burgerbevraging

In eerste instantie willen we van de burger vernemen in hoeverre de woningpas een hulp is tijdens het renovatieproces.  Kan de burger dankzij de woningpas gemakkelijker de nodige informatie en de financiële ondersteuning terugvinden? Biedt de woningpas voldoende ondersteuning bij het uitvoeren van de renovatiestappen en de verschillende uitvoeringswijzen, het contacteren van uitvoerders en het inplannen van de werken? Om dit uit te zoeken werd begin 2021 in de woningpas een vragenlijst gepubliceerd, waarvan de eerste resultaten verwacht worden in juni 2021.

Eerstelijnsadvies door energiehuizen

Vlaanderen telt 19 Energiehuizen waar je als burger terecht kan voor informatie, advies en begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende renovatiewerken. Regelmatig wordt met deze Energiehuizen onderzocht in welke mate de woningpas nog beter kan bijdragen bij het geven van eerstelijnsadvies.  Hun raadgevingen zijn cruciaal. Daar waar de burger vastloopt – en zonder hulp het renovatieproces zou beëindigen - kan de eerstelijnsadviseur van het Energiehuis hem weer verder helpen.

Demonstratieprojecten van de Vlaamse BE-REEL!-partners

Ook onze partnersteden Gent, Antwerpen en Mechelen zetten de woningpas actief in ter ondersteuning van de renovatiebegeleiding in hun demonstratieprojecten. Regelmatig worden met hen workshops georganiseerd om hun ervaringen te belichten en te onderzoeken wat de sterktes en de zwaktes zijn van dit instrument.

Andere partijen

De woningpas wil zoveel mogelijk segmenten van de woningmarkt bereiken tijdens renovatieprojecten. Daarom wordt ook rekening gehouden met eventuele wensen van andere partijen zoals sociale verhuurkantoren, sociale huisvestingsmaatschappijen, de provinciale centra voor duurzaam bouwen, woonkantoren, en partners van het renovatiepact die we verzamelen via diverse kanalen.

icon-contact

Contact voor dit project

Judith Spillemaeckers

projectmedewerker woningpas

02 553 15 97

Judith.spillemaeckers@vlaanderen.be

Koning Albert II-laan 20/17

1000 Brussel