[C01] Pilootprojecten: Testen van business cases voor renovatieplanners

.

Het doel van deze actie is om de effectiviteit van renovatieadvies te testen in one-stop-shops in Vlaanderen. De focus zal liggen op advies van de provinciale adviescentra, diverse sociale verhuurkantoren, BE REEL!-partnersteden en lokale adviesdiensten die zich bezighouden met energiearmoede en kwetsbare groepen.

Veelbelovende praktijken verzamelen

Gedurende deze actie zullen we via co-creatie de beste praktijken in renovatieadvies identificeren onder de verschillende geselecteerde actoren. We analyseren vervolgens die verschillende benaderingen en maken een selectie.

Consolideren en repliceren van beste praktijken

 We verzamelen de gevalideerde en meest effectieve beste praktijken in een verslag en communiceren dit naar de relevante actoren voor replicatie.

Veelbelovende praktijken testen in het werkveld

De geselecteerde actoren zullen de effectiviteit van de geïdentificeerde beste praktijken testen en valideren. Ze doen dit via verschillende methoden zoals interviews en vragenlijsten. De verzamelde data zal dienen om de veelbelovende praktijk te valideren of te verwerpen. Hierna weten we welke praktijken effectief zijn en gerepliceerd kunnen worden.

icon-contact

Contact voor dit project

Matteus Arinaga

projectmedewerker lerende netwerken

02 553 30 14

matteus.arinaga@vlaanderen.be

Koning Albert II-laan 20 bus 17

1000 Brussel