[A06] Het stappenplan voor de energierenovatie van mijn woning: inhoud en vorm

.

Een gebruiksvriendelijk, visueel aantrekkelijk stappenplan in de Waalse Woningpas geeft de burger in een oogopslag de relatieve energiewinst van zijn wooneenheid.

BE REEL! bepaalt de vorm en inhoud van dit stappenplan. De aanmaak van een toepassing die de gebruiker vrijwillig kan raadplegen voor een stappenplan met de nodige uit te voeren werken in residentiële woningen , is een prioriteit voor het Waals Gewest.

Begunstigde verantwoordelijk voor implementatie

Het Waals Gewest vertegenwoordigd door SPW – DGO4

Doelen

De aanmaak van het “ Stappenplan voor de energierenovatie van mijn wooneenheid” gepland in overeenstemming met de creatie van de Quickscantool en de herschikking van de bestaande PAE 2-tool.

Die activiteit is dus belangrijk:

  1. Als deel van de langetermijnstrategie, volgend uit artikel 4 van de energie-efficiëntierichtlijn en bijdraagt tot de implementatie van die strategie.
  2. Als bijdrage aan de implementatie van een beleid en bepaling van maatregelen om de transformatie van gebouwen naar BEN-gebouwen te promoten volgens de filosofie van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (2010/31/UE)
  3. Als verbetering van de energie-efficiëntie vertaald in as 4 van het MARSHALL 4.0-plan, voor zover de audit de evaluatie van energieprestatie toelaat en voor het voorstel van alternatieve oplossingen (zoals promotie van hernieuwbare energie).
  4. Om een nieuw beroep te creëren binnen energie-advies voor grondeigenaars bij hun planning om de energieprestatie van hun hun woning te verbeteren.
  5. Om elke burger te kunnen laten profiteren van een gelicensieerde expert in zijn renovatieproject.

Verwachte resultaten

  1. meten van de interesse bij burgers over de inhoud en vorm van de toekomstig stappenplan voor energierenovatie van mijn wooneenheid via een enquête met statistisch representatieve steekproef om de sterktes en werkpunten op te sporen.
  2. vastleggen van een “graad van voldoenings”-indicator.