[A05] Technische planning en dataverzameling om de “Quickscan tool” toe te passen

.

De Quickscan zal het de gebruiker initieel makkelijker maken om zonder tussenkomst van een professional de potentiële energiebesparing en andere woningkwaliteit snel te beoordelen. De tool zal raadpleegbaar zijn via de website van het energieportaal in Wallonië.

BE REEL! laat het Waals Gewest toe, om de data te verzamelen en om de inhoud en werking van de tool te ontwikkelen.

 

Partner verantwoordelijk voor implementatie

SPW-DGO4 – departement Energie en Duurzaam Bouwen – duurzaam gebouwbeheer

Doelen

Bovenop de pilootacties die zich richten op een proof of concept voor de nieuw ontwikkelde beleidsinstrumenten in beide gewesten (dossier global, Quickscantool, een hergedefinieerde energie-auditprocedure, Woningpas, renovatie-advies), zal het Waals Gewest een reeks innovatieve businessmodellen uitwerken op maat van de verschillende segmenten van de woningmarkt.

Vooral de volgende segmenten van de woningmarkt hebben specifieke instrumenten nodig, aangezien bestaande instrumenten daar niet tot extra renovatie leiden:

  1. De privéhuurmarkt: vooral alleenstaande woningen en flatgebouwen, 20% van de totale woningmarkt,
  2. Wijkniveau
  3. Grote appartementsblokken met meerdere mede-eigenaars (meer dan 150.000)

 

Verwachte resultaten

  1. Renovatiestrategieplanning voor wijken met ten minste 3 verschillende businessmodellen zijn uitgewerkt, toegepast en geëvalueerd richting goede praktijken: in totaal 60 woningen;
  2. Groepsrenovatie: ten minste 4 projecten met >50 woningen elk, zijn opgestart en geëvalueerd richting goede praktijken;
  3. Aannemers die gebruiksklare woningen aanleveren: ten minste 2 aannemers van grote gebouwen ontwikkelen en voeren piloten uit richting de renovatie van >300 woningen volgens de vereisten voor energieprestatie op lange termijn;
  4. Appartementsblokken in mede-eigenaarschap: actuele beleidsmaatregelen vormen vaak een barrière voor diepe renovatie te ontwikkelen rond instrumenten en dashboards voor bouwmanagers;
  5. Privéhuurwoningen: ten minste 2 modellen voor diepe renovatie van privéhuurwoningen zijn opgestart en getest in >200 woningen richting goede praktijken;
  6. Betaalbare financiering maakt deel uit van die testcases: in totaal 600 rijwoningen zijn gerenoveerd richting E60
  7. In totaal 200 woningen in open bebouwing zijn gerenoveerd richting E60.