[A04] Gebruikerstesten van de woningpas

.

De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt in een handig overzicht. Daarnaast is het een belangrijke toepassing binnen de renovatiestrategie. Sinds de lancering eind 2018 wordt continu verder gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe functies om de burger te informeren over mogelijke renovatieacties om de energieprestatie en de kwaliteit van de woning te verbeteren.

Verzamelen van gebruikersfeedback

Om de woningpas te verbeteren werden gebruikerstesten georganiseerd. Daarnaast werd een feedbackknop in de woningpas toegevoegd om ervaringen van gebruikers te bevragen.  Hierbij wordt ook nagegaan in hoeverre de woningpas een leidraad is bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen tijdens het renovatieproces.

Samenwerking met partners

De woningpas is een realisatie van  het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.  Ondertussen worden steeds meer partnerschappen afgesloten met andere entiteiten om gebouwinformatie aan de eigenaar ter beschikking te stellen, zoals Fluvius voor de ontsluiting van premies en de Vlaamse Milieumaatschappij, Aqua Flanders en Vlario rond het thema ‘water’. In de toekomst worden deze partnerschappen nog verder uitgebreid.

Co-creatie met stakeholders

Om de noden van de gebruikers om te zetten naar eenvoudig begrijpbare informatie en bruikbare functies, worden alle ontwikkelingstrajecten opgezet in co-creatie met een vaste groep van stakeholders, zoals consumentenorganisaties.  Op deze manier krijgen verschillende partijen vanuit verschillende benaderingen hun invloed op het designproces en het resultaat ervan.