[A02] Leernetwerk voor transnationale uitwisseling en samenwerking

.

Een leernetwerk is een samenwerking tussen verschillende partners. Die partners gaan een engagement aan om kennis en goede praktijken met elkaar te delen met als doel de eigen projecten beter te maken.

Voor BE REEL! is dit niet anders. De partners zijn hier de Europese lidstaten. We organiseren uitwisselingsprojecten rond kennis en goede praktijken en stemmen het af op andere EU-gefinancierde complementaire acties.

Netwerkevents organiseren

Een hoofdtaak van het internationale leernetwerk is om netwerkevents te organiseren tussen Europese en Belgische projecten. Die events kunnen zowel fysieke bijeenkomsten zijn als online-events.

Monitoring en opmaken van inventaris

We monitoren voortdurend de ontwikkeling van het leernetwerk om beste praktijken hieruit te distilleren en te verzamelen. Die selectie zullen we aanbevelen aan de relevante actoren.

BE-REEL! promoten

De vorderingen die BE-REEL! maakt, zullen op internationale events gepresenteerd worden om verdere samenwerking te stimuleren en om onze ervaringen en expertise te delen.

Beste praktijken repliceren

Door internationale events te organiseren en bij te wonen, kunnen we verschillende ideeën en projecten gebruiken als inspiratie om ze ook in België te ontwikkelen.

icon-contact

Contact voor dit project

Matteus Arinaga

projectmedewerker lerende netwerken

02 553 30 14

matteus.arinaga@vlaanderen.be

Koning Albert II-laan 20/17

1000 Brussel