[A01] Leernetwerk voor interregionale uitwisseling en samenwerking

.

Een leernetwerk is een samenwerking tussen verschillende partners. Die partners gaan een engagement aan om kennis en goede praktijken met elkaar te delen met als doel de eigen projecten beter te maken.

Voor BE REEL! is dit niet anders. De partners zijn hier de Belgische gewesten. Hoewel ze nog geen structurele partner zijn, wordt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hierbij betrokken. We willen immers het hele Belgische woningenbestand bereiken.

 

Opzetten van meetings

Om de uitwisseling van informatie mogelijk te maken, organiseren we veel diverse bijeenkomsten tussen een gevarieerde groep belanghebbenden die de gehele renovatiesector vertegenwoordigt. De bijeenkomsten zullen een (pro)actieve sfeer creëren die de samenwerking verder zal versnellen en de slagkracht van de renovatiesector in België zal versterken.

Monitoring en opmaken van inventaris

De ontwikkeling van het lerende netwerk zal continu worden gemonitord om de beste praktijken te verzamelen en te distilleren. Deze selectie wordt aanbevolen aan de relevante actoren.

City Twinning opzetten

Er is een twinningaanpak opgezet om de kennis en ervaring van steden en gemeenten aan elkaar te koppelen en zo de kans op renovaties te vergroten.

Beste praktijken repliceren

Door elkaar te ontmoeten, worden ideeën uitgewisseld en wordt een selectie van projecten en ideeën verzameld om in andere regio's te repliceren. Renovatiebenaderingen en instrumenten in de ene regio zullen soortgelijke benaderingen en instrumenten in andere regio's inspireren.

icon-contact

Contact voor dit project

Matteus Arinaga

projectmedewerker lerende netwerken

02 553 30 14

matteus.arinaga@vlaanderen.be 

Koning Albert II-laan 20/17

1000 Brussel